Polish News na królewskiej wyprawie

Redakcja Polish News, została zaproszona na konferencję humanistyczną, dotyczącą pochodzenia nazwy „król”. Następnie wszyscy goście tego spotkania, pojechali na Podkarpacie, szukać śladów dawnej monarchii polskiej.

Łacińska nazwa Rex

-Król, to tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w danym państwie. Królem jest koronowany w specjalnym obrzędzie władca, posiadający od tej pory tytuł monarszy. Słowo „król” w języku polskim i innych językach europejskich pochodzi od imienia Karola Wielkiego, potężnego władcy Franków – opowiadała Agnieszka Dylewicz magister filozofii. Z czasem nadanie tytułu królewskiego chrześcijańskiemu władcy, łączono z namaszczeniem go przez papieża lub arcybiskupa. Królewskie insygnia to korona, jabłko i berło. Obecnie królowie państw pełnią zwykle funkcje reprezentacyjne i są jedynie symbolem wieloletnich tradycji państwowych. W niektórych państwach europejskich królowie ograniczają się do funkcji reprezentacyjnych, pomimo iż posiadają liczne prerogatywy, umożliwiające im sprawowanie realnej władzy nad państwem, jak np. dzieje się to w Danii.

Poza starym kontynentem
W krajach pozaeuropejskich, król posiada znacznie większą władzę jak na przykład ma to miejsce w Maroku, Jordanii czy Tajlandii.

W dziejach naszego państwa
-Pierwszym królem w Polsce, był syn Mieszka I Bolesław Chrobry. Był on ukoronowany w 1025 roku, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią. W literaturze nie wyklucza się symbolicznego aktu włożenia korony na głowę Bolesława przez cesarza Ottona III w tysięcznym roku, uznając go tym samym za potężnego władcę Polski. Ostatnim koronowanym królem Polski, był car Mikołaj I Pawłowicz z dynastii Romanowów. Należy pamiętać, iż tytułu króla używano też w odniesieniu do niektórych kapłanów tytułując ich rex sacrorum- wtrąca Jan Golański historyk

Po południu, wszyscy uczestnicy konferencji, udali się na spacer w celu poszukiwania śladów królewskich.

Ewa Michałowska – Walkiewicz