Polish News na kolejnym koncercie

We Wsoli

Ksiądz kan. dr Roman Kotlimowski, zaprosił Redakcję Polish News na występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który oprawił muzycznie liturgię niedzielnego nabożeństwa sprawowanego w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja we Wsoli. Ksiądz Roman jest proboszczem we wspomnianej parafii, a Nasza Redakcja miała zaszczyt już po raz kolejny być zaproszona tam, na cudowny koncert RZAWP.

Kilka słów o RZAWP

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Realizuje on ogromny wachlarz zadań artystycznych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wszystkich pokoleń. Koncert we Wsoli, łączył w sobie nie tylko postawy wielkopostne wiernych, ale też w pewien sposób przywrócił nam pamięć niedawno obchodzonego Dnia Żołnierzy Niezłomnych i bohaterów Katynia.

Rok 1940

Masowy mord w Katyniu, to komunistyczna zbrodnia wykonana na polskich oficerach broniących granic Ojczyzny podczas działań wojennych rozpętanych 1 września 1939 roku. Było to innymi słowy rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzickich zdradziecko podpisanych przez Stalina.

Wyrok politbiura

Decyzja o mordzie na Polakach w Katyniu, zawarta została jako tajna uchwała Biura Politycznego w dniu 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z niemieckiej broni krótkiej typu Walter, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz w dniu 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni okresu stalinizmu wykonana na Polakach.

Ofiary Katynia

Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz żołnierze szeregowi Wojska Polskiego. Byli to także, pochodzący z rezerwy naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej paktem Ribbentrop- Mołotow, zostali w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną jako jeńcy wojenni. Warto też pamiętać, że zamordowano wówczas kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród katyńskich ofiar było przeszło 7 tysięcy osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach polskich kresów, wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z dnia 2 marca 1940 roku podjętej na wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa.

Polskie groby

Ofiary zbrodni katyńskiej, pogrzebano w masowych grobach w Katyniu, Miednoje Piatichatkach, Charkowie i Bykowni. Przypuszcza się, że około 6–7 tysięcy ofiar, spoczywa w innych nieznanych miejscach na terenie Białorusi. Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska. Zbrodnia ta, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi i narodowymi, jest według oceny prawnej ogromną zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu. Uznawana jest też ona za ludobójstwo. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję,

Koncert RZAWP

Na koncercie we Wsoli, zebrani uczestnicy niedzielnego nabożeństwa mogli posłuchać szczególnej oprawy Gorzkich Żali, poprzez mistrzowskie wykonanie pieśni pasyjnych przez chór RZAWP. Mogliśmy wówczas nie tylko rozpamiętywać uwięzienie Syna Bożego i Jego śmierć, ale mogliśmy my jako Polacy i patrioci odnieść ten aspekt do ofiar Katynia, które też jak Jezus, zginęli będąc niesprawiedliwie osądzonymi. Wprowadzenie do mszy oraz biblijny psalm Dawidowy, wykonał Andrzej Chrostowski. Fragmenty Ewangelii czytali Piotr Pokwap oraz Klaudiusz Bieńko. Akompaniował zaś na organach Arkadiusz Gniewek, a także Piotr Małysa. Dyrygował natomiast chórem jego kierownik Paweł Szkop. Utwory chóralne wykonywane na mszy świętej to: „W krzyżu cierpienie”, „Bądźże pozdrowiona” oraz „Ja wiem w kogo ja wierzę”. Po mszy zaś wierni mogli wysłuchać przepięknie wykonanych pieśni wielkopostnych takich jak „Stabat Mater Dolorosa”, co się tłumaczy Stała Matka Bolejąca, „Adoramus te Christe” oraz „Jezu Chryste panie miły”.

Przecudowny koncert RZAWP, nie tylko miał w sobie wydźwięk chrześcijańskiego nabożeństwa, ale też patriotycznego spotkania, na którym oddaliśmy cześć Jezusowi i jego dzieciom spoczywającym na obcej ziemi Katynia.

Ewa Michałowska -Walkiewicz