Polish News na historycznym wypadzie

 

W Skarżysku Kamiennej w okresie długiego weekendu, zorganizowana została wystawa historyczna, na którą został zaproszony portal Polish News. Zobaczyć na niej można było wiele ciekawych grup rekonstrukcyjnych, a także dużo broni dawnej zachowanej z okresu pierwszej i drugiej wojny.

Najpiękniejsza grupa historyczna
Jedną z najpiękniej przedstawiających się grup rekonstrukcyjnych, była grupa tak zwanej Policji Granatowej. Niegdyś stanowili oni władzę wykonawczą, daną im przez Sejm Ustawodawczy powołany w dniu 24 lipca 1919 roku. Wyposażenie funkcjonariusza policji w okresie międzywojennym i w czasie II wojny, stanowił pistolet oraz kilka nabojów. W razie wysyłania policjantów na większą akcję, władze niemieckie zezwalały im na posiadanie karabinu oraz sześćdziesięciu nabojów. Mundury tych policjantów, posiadały w okresie międzywojennym godła polskie, które nakazano natychmiast usunąć z momentem wybuchu wojny. Polski orzełek do roku 1943, widniał jedynie na guzikach policyjnych mundurów.

Do regularnych czynności wspomnianej policji, należało patrolowanie miejsc publicznych, ulic i dworców. W okresie wojny, brali oni udział w wielu akcjach prowadzonych przez okupantów. Od roku 1929 na wyposażeniu policjantów, był także rower, produkowany w radomskiej Fabryce Broni, Łucznik. Rower ten, używany był przez policję także w czasie wojny. Grupa rekonstrukcyjna z Radomia, posiadała rowery pamiętające czas II RP, a także okres II wojny światowej. Wiele ciekawostek historycznych, dowiedzieliśmy się od pana Pawła Łuka Murawskiego.

Śladami pani Marzeny
Pani Marzena Toporek, chętnie oprowadzała redakcję Polish News, po wszystkich wystawach, które były eksponowane. Najciekawszym elementem był oczywiście samolot, który brał czynny udział w II wojnie światowej. Na tym historycznym wypadzie, można było zobaczyć elementy uzbrojenia armii rosyjskiej, niemieckiej oraz oczywiście polskiej.

Pani Marzena  Toporek na pojezdzie opancerzonym

Broń dalekosiężna
Pani Marzena, chętnie dla potrzeb portalu Polish News, demonstrowała sposób użycia broni dalekosiężnej, jaką dla przykładu były karabiny typu Ur. Pokazywała ona także możliwości transportu i wszelkiego przemieszczania się motocyklami, jak też poruszanie się pojazdami opancerzonymi i ciągnikami wojskowymi.

Pani Marzena  Toporek na pojezdzie opancerzonym

Pani Marzena ze szwecką podbotką hełmową

Polish News dziękuje za zaproszenie oraz za możliwość wykonywania zdjęć.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]