Polish Consulate General in Chicago wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year 2015

On behalf of the Consulate General of the Republic of Poland in Chicago I wish you and your families a very merry Christmas, spent in a warm family atmosphere and in the spirit of Polish Christmas customs and traditions.

I also wish you a happy and healthy New Year 2015, bringing you a lot of success, many realized plans and opportunities to work together for Poland and Polonia. May 2015 be the year of hope and fulfilment.

Paulina Kapuścińska,
Consul General of the Republic of Poland in Chicago

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz całego zespołu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago życzę Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze przy wigilijnym stole i duchu polskich tradycji świątecznych.

Na nadchodzący rok 2015 życzę Państwu zdrowia, osobistych sukcesów, realizacji zamierzeń oraz wielu okazji do wspólnej pracy na rzecz Polski i Polonii. Niech rok 2015 będzie rokiem nadziei i spełnienia.

Paulina Kapuścińska
Konsul Generalny RP w Chicago