Podróż do Zalipia

Wiejska sztuka malarska

Większość dziedzin sztuki ludowej, ma charakter regionalny. Spowodowane jest to zarówno zróżnicowaniem geograficznym, typem zajęć ludności wiejskiej, jak i specyfiką kulturową i wierzeniami.

Wiejskie malarstwo

Sztuka malarska mieszkańców wsi, ma swoje odbicie w kultywowaniu dawnych zwyczajów i religijnych obrzędach. Sztuka ludowa obejmuje wszystkie dziedziny twórczości, ale najczęściej na wsi spotykana jest sztuka malarska ozdabiająca wiejskie domy i mieszkalne izby.

Malarstwo oglądane przez nas w Zalipiu, wprowadza wszystkich w szczególną atmosferę niezwykłej bajki, która tak naprawdę jest prawdziwym przeżyciem.

Ewa Michałowska – Walkiewicz