Poczta Polska: znaczek upamiętniający rocznicę bitwy pod Cecorą

18 września Poczta Polska wprowadziła do obiegu kolejny piękny znaczek pocztowy, tym razem emisji „400-lecie bitwy pod Cecorą”.

Autor projektu, Jarosław Ochendzan, przedstawił na znaczku Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie bitwy pod Cecorą w 1620 roku, stworzony na podstawie obrazu Witolda Piwnickiego „Bitwa pod Cecorą”. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis POLSKA, a w lewym górnym rogu – oznaczenie wartości 8,70 zł.

Bitwa pod Cecorą była pierwszym starciem w ramach wojny polsko-tureckiej (1620–1621). Potyczka nie została rozstrzygnięta, a wojska Rzeczypospolitej zostały rozbite dopiero podczas odwrotu, w czasie którego zginął jeden z najwybitniejszych dowódców oręża polskiego, zdobywca Moskwy, hetman Stanisław Żółkiewski.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej ilustracja obrazu Witolda Piwnickiego „Bitwa pod Cecorą”.

O znaczku:

autor projektu znaczka: Jarosław Ochendzan

liczba znaczków: 1 znaczek w bloku

wartość: 8,70 zł

nakład: 100 000 szt.

technika druku: rotograwiura

format znaczka: 54 x 40,5 mm

format bloku: 158 x 77 mm

papier: fluorescencyjny

data wprowadzenia do obiegu: 18 września 2020 r.

www.poczta-polska.pl