Pierwsza konstytucja w Europie

  Ustawa Rządowa, zwana inaczej konstytucją, została uchwalona w dniu 3 maja 1791 roku, podczas obrad Sejmu Czteroletniego. Była to ustawa, definitywnie regulująca prawo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą w Europie nowoczesną, konstytucją Państwa Polskiego.

 Likwidując złe prawo

 – Konstytucja majowa, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan oraz szlachty. Klasę chłopów, brała ona pod ochronę państwa, aby nie pozostawali oni bez potrzebnej im pomocy i opieki. W ten sposób zlikwidowano, znienawidzoną przez wszystkich pańszczyznę. Konstytucja ta, zniosła liberum veto, które niwelowało wszystkie dobre pomysły poselskie ówczesnego sejmu. Ustawa ta, wyparła definitywnie anarchię, popieraną przez krajowych magnatów kręgu konserwatywnego. Opierała się ona na nowoczesności i popierała rozwój państwa polskiego – dopowiada Jarosław Posobkiewicz.

 Co na to nasi sąsiedzi

 Przyjęcie Konstytucji majowej, sprowokowało złe nastawienie do nas naszych sąsiadów. Konstytucja 3 maja wpłynęła na pojawienie się licznych ruchów demokratycznych na świecie. Po utracie przez nasz kraj całkowitej niepodległości w 1795 roku, mądrość konstytucyjna przypominała oddanym Polsce patriotom, o potrzebie walki o niepodległość naszego kraju.

  Testament gasnącej ojczyzny

 Według zajmowanego stanowiska dwóch współautorów Ustawy Rządowej z 1791 roku, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, konstytucja majowa była ostatnią wolą gasnącej ojczyzny. Konstytucja 3 maja, była odzewem na coraz gorszą sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O potrzebie reform pisał już na dworze panujących w Polsce Wazów, Piotr Skarga. W tym samym czasie Andrzej Frycz Modrzewski i Wawrzyniec Goślicki oraz Jan Zamoyski, błagali ówczesne władze narodowe do wprowadzenia gruntowych reform. Szkoda, że nikt nie wziął sobie ich zdania do serca.

 Pod naciskiem obozu patriotycznego

 Podczas rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przystąpiono do wprowadzania nowych reform, ale tylko pod naciskiem obozu patriotycznego. Król, nie chcąc się narażać carycy Katarzynie II, nie miał zamiaru wdrażać szeregu innowacji w kraju. Jednakże pod naciskiem armii narodowej, dowodzonej przez księcia Józefa Poniatowskiego, uchwalono polską konstytucję, będącą otwartym prawem dla każdego Polaka.

 Nowe prawo

 Projekt proponowanych nowych praw konstytucyjnych, został przygotowany przez Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica, a także przez sekretarza króla Scipione Piattoliego. Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed Moskwą, przyspieszyli termin obrad nad jej uchwaleniem korzystając z faktu, iż polityczni oponenci nie powrócili jeszcze z Wielkanocnej przerwy świątecznej. Przyjęcie ustaw konstytucyjnych, odbyło się na drodze zamachu stanu, a Zamek Królewski w Warszawie, gdzie obradował Sejm Wielki, czyli inaczej mówiąc Czteroletni był otoczony przez Gwardię Królewską, pilnującą porządku. Konstytucja została przyjęta w dniu 3 maja 1791 roku, przeważającą ilością głosów. Owacje warszawiaków i radość wszystkich rodaków, nie miały końca.

 Dziś także warto jest fetować to wyjątkowe święto, pojawienia się polskiej konstytucji. Która gdyby nie lata zaborów, doprowadziła by nasz kraj do wielkiego dobrobytu i sprawiedliwości.

 Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]