Panorama Racławicka

 Nasza redakcja, miała okazję odwiedzić Muzeum Sztuki we Wrocławiu. Muzeum to, jest oddziałem Muzeum Narodowego, które założone zostało w 1893 roku we Lwowie. Eksponuje ono szczególny obraz zatytułowany Bitwa pod Racławicami, który został namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Jednakże, z wiadomych przyczyn nie można wykonywać zdjęć tego wiekopomnego dzieła, zatem Polish News, dziękuje dyrekcji muzeum za możliwość fotografowania wystawy przedstawiającej formacje wojskowe biorące udział w bitwie pod Racławicami.

Wejście do budynku Panoramy Racławickiej

Cylindryczne dzieło malarskie

Obraz ten, w dokładny sposób przedstawia bitwę pod Racławicami, rozegraną w roku 1794. Bitwa ta, była jednym z ważniejszych epizodów militarnych, w trwającej na ziemiach polskich Insurekcji Kościuszkowskiej.

Ten piękny i niepowtarzalny obraz, ukazuje widzowi zwycięstwo wojsk polskich, pod dowództwem Tadeusza Kościuszki. Przeciwwagą naszych regimentów, były wojska rosyjskie, dowodzone przez generała Aleksandra Tomasowa.

Rocznicowe zamówienie

W 1893 roku, z okazji 100–lecia insurekcji kościuszkowskiej rada miasta Lwowa zamówiła u Jana Styki wspomnianą Panoramę Racławicką, która miała być główną atrakcją Powszechnej Wystawy Krajowej otwartej w roku 1894. W tym też czasie, w Europie panowała moda na tworzenie panoram, podnoszących tematykę historyczno-batalistyczną. Popularność tego malarskiego dzieła, oparta była też w głównej mierze na monumentalnych jego rozmiarach i cylindrycznej budowie. Dzięki połączeniu obrazu olejnego z elementami dekoracyjnymi, które leżą u jego podnóża, artyści zacierali granicę między widzem a dziełem.

 Przed wejściem do pomieszczenia gdzie znajduje się orginalne płótno malarskie przedstawiające Panoramę Racławicką, znajduje się makieta pokazujca wszystkie wojska  które brały udział w Bitwie pod Racławicami.

 

 Ewa Michałowska -Walkiewicz

[email protected]

Foto: Krystyna Teller i Ewa Walkiewicz

PANORAMA RACŁAWICKA we Wrocławiu to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnione, kręte podejście), “przenosi widza w inną rzeczywistośćorzeczywistość i inny czas si” widza w inną rzeczywistość i inny czas.

Film przedstawiający Panoramę Racławicką
http://wroclaw360.pl/miejsce.php?q=220