Pałac Opatów

 

Zwiedzając polskie Pomorze, redakcja Polish News została zaproszona do Gdańska Oliwy, aby podziwiać tam Pałac Opatów, który jest najokazalszą częścią parku oliwskiego.

Polish News w Starym Pałacu

Najstarsza część budynku, nosi nazwę Starego Pałacu. Jest on wzniesiony w wieku piętnastym, posiadając cechy budowli gotyckiej. Świadczą o tym specyficzne ułożenia cegły, wymiary cegły oraz jej układ. Na uwagę zasługuje tutaj także, przepiękne gotyckie sklepienie krzyżowe, które jest zachowane nawet w piwnicach tej budowli.

W wieku szesnastym

Po roku 1577, budynek pałacowy w oliwskim parku, został znacznie powiększony do rozmiarów, które są nam znane współcześnie. Pałac ten, służył opatom jeszcze do końca siedemnastego stulecia. W pierwszej połowie wieku następnego, do pałacu tego dobudowano tak zwany Nowy Pałac. Budynek wówczas, otrzymał ostateczny kształt, nadany mu przez opata oliwskiego klasztoru Jacka Rybińskiego. Utrzymany jest on zatem w stylu rokoko, ze znaczącymi elementami zdobniczymi.

Likwidacja klasztoru

W dniu 1 października 1831 roku, czyli po stłumieniu przez Rosjan powstania listopadowego, nastąpiła likwidacja klasztoru oliwskiego. Rozumie się przez to, że wszystkie jego dobra zostały rozdzielone pomiędzy miasto Gdańsk. W okresie istnienia Wolnego Miasta Gdańska, w pomieszczeniach pałacowych znajdowało się jakże ważne dla tego miasta muzeum sztuki rzeźbiarskiej jak tez i malarskiej.

Po zakończeniu działań wojennych

W roku 1945, pałac ten został podpalony przez uciekających Niemców. W roku 1965, pałac został odbudowany wysiłkiem finansowym ówczesnego Muzeum Pomorskiego. Od roku 1989, w murach odbudowanego Pałacu Opatów, mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego Gdańska.

Redakcja Polish News, korzystając z zaproszenia, miała okazję podziwiać wystawę malarstwa wielkich malarzy polskich działających na przestrzeni wielu wieków.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]