PAL-PAC organizuje comiesięczny Polsko- Amerykański Wieczór Historyczny.

 

Pierwsze spotkanie z całorocznego cyklu oficjalnie zainauguruje Vice -Konsul Konrad Zieliński z Konsulatu Rzeczpospolitej Polski w Chicago.

„To bardzo potrzebna inicjatywa i cieszę się, że będę mógł w niej wziąć udział.” powiedział Vice Konsul, który obiecał również odpowiedzieć na pytania studentów, dotyczące dyplomacji, pracy konsularnej i przygotowań Konsulatu do tegorocznych rocznic historycznych Polski: setnej rocznicy urodzin Jana Karskiego, 25 lecia wyborów 1989 r., 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 15. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Pierwszy „wieczór z historią” odbędzie się 30 stycznia w godzinach od 6.00 do 8.00 wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej DePaul przy 2350 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614. Poświęcony będzie słynnym polskim transatlantykom: Batoremu i Piłsudskiemu, a poprowadzi je drJan Loryś, Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce. W spotkaniu wezmą udział studenci z Klubów Polskich z chicagowskich uniwersytetów: DePaul, Loyola I Northeastern.

Jan M. Loryś urodził się w Anglii. Jego rodzice poznali się we Włoszech zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rodzina osiedliła sie w Chicago we wczesnych latach 50. Ukończył szkołę podstawową im. Św. Fidelisa i gimnazjum Gordon Tech prowadzone przez Zmartwychwstańców. W tym samym czasie uczęszczał do sobotniej szkoły im. Generała Tadeusza Kościuszki, należał do harcerstwa. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Illinois w Chicago, kierunek nauki polityczne, zdobywając B.A. w tej dziedzinie w 1971 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra historii ze specjalizacją dotyczącą Europy Wschodniej. Od 1996 roku jest dyrektorem Muzeum Polskiego w Ameryce.

http://pal-pac.org/