Ofensywa na rzecz rodziny

Szanowni Państwo,
wiem, że tak jak dla mnie jasna jest dla Państwa konieczność pilnego i roztropnego wpływania na zmiany prawne w naszej Ojczyźnie. Nie jest to zadanie proste, ale o skuteczności nieustannych wysiłków naszych ekspertów niech świadczy niezamierzona pochwała współautorki feministycznego raportu atakującego Ordo Iuris: „wydaje mi się, że oni są wszędzie, oni swoim działaniem dotykają całokształtu naszego życia i pomysły które chcą forsować, wprowadzać do stanu prawnego w Polsce tak naprawdę odbijają się na wielu dziedzinach prawa, prawa podatkowego, prawa spółek, cywilnego też absolutnie, rodzinnego (…) absolutnie wszystkie dziedziny prawa zdają się dotknięte”.

Głosom pełnego obaw uznania towarzyszy w takich sytuacjach drwina z podstawowych wartości, o które wspólnie walczymy – ochrony życia rodzinnego, małżeństwa, życia dzieci w prenatalnej fazie rozwoju.
Z tym większą determinacją poświęciliśmy w ostatnich tygodniach wiele czasu i wysiłku na stworzenie oraz promocję rozwiązań, które mają chronić i wspierać rodziny. Jeszcze w kwietniu przeprowadziliśmy telekonferencję dla przedstawicieli blisko 40 samorządów z całej Polski. W gronie samorządowców i ekspertów dyskutowaliśmy o tym, jak skutecznie wzmacniać rodziny, unikając nieuprawnionej ingerencji w ich życie.
W tym tygodniu opublikowaliśmy najszersze do tej pory w Polsce kompendium wiedzy dla samorządów zawierające praktyczne działania wspierające rodzinę, małżeństwo i rodzicielstwo. Pokazaliśmy w nim również, jak w przestrzeni szkoły chronić prawa rodziców i niewinność dzieci
Wiele zaproponowanych rozwiązań to dobre praktyki przyjęte w niektórych samorządach w Polsce, a inne to najlepsze wzorce z zagranicy i wyniki pracy naszych ekspertów. Teraz stały się katalogiem pomysłów i gotowych rozwiązań dostępnych w jednym miejscu dla każdego, kto chce działać na rzecz rodziny.

To jednak nie koniec. Już za dwa tygodnie zorganizujemy dużą międzynarodową wideokonferencję naukową na temat polityki rodzinnej i prawa rodzinnego w Polsce i na świecie. Zaprezentujemy raporty i analizy Ordo Iuris dotyczące trzech kluczowych obszarów: opieki nad małymi dziećmi, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz granic dopuszczalnej ingerencji instytucji państwowych w życie rodzinne.
Wezmą w niej udział naukowcy, praktycy prawa i urzędnicy z Polski, USA, Węgier, Holandii czy Chorwacji. Chcemy w ten sposób wpłynąć nie tylko na sytuację w Polsce, ale też wypracować wspólne stanowiska, które będą prezentowane na poziomie międzynarodowym.
Wierzę, że nasze inicjatywy pomogą przygotować mądre i potrzebne rozwiązania, które przyczynią się do przełamania pogłębiającego się kryzysu demograficznego i kryzysu integralności rodziny oraz pozwolą przeciwstawić się szkodliwym ideologiom.
Naukową wideokonferencję patronatami objęli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
Mamy realny wpływ na prawo rodzinne i politykę wobec rodziny
Od lat na forum organizacji międzynarodowych, a także w wielu rozwiązaniach prawnych tworzonych w naszym kraju, obserwujemy narastającą tendencję do dyskryminacji małżeństw i rodzin z dziećmi oraz ideologiczne powiązanie rodziny z przemocą.

Nie mamy wątpliwości, że dla skutecznej ochrony rodziny nie możemy poprzestać na działaniach defensywnych, ale niezbędnie musimy uzupełnić je systemem konkretnych pozytywnych propozycji. Widzimy, że nasze działania mogą być skuteczne, jeżeli następują zarówno na poziomie samorządowym, krajowym, jak i międzynarodowym oraz gdy towarzyszy im tworzenie szerokiej eksperckiej koalicji.
Tę strategię realizujemy z konkretnymi efektami już od kilku lat na wszystkich poziomach obowiązującego prawa. Spośród działań podjętych w ostatnich dwóch latach dość wspomnieć choćby projekt Konwencji o prawach rodziny, który opracowaliśmy jako przeciwwagę dla godzącej w rodzinę genderowej konwencji stambulskiej, konkretny pakiet projektów ustaw wspierających małżeństwo i rodzinę, który przekazaliśmy Radzie Rodziny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy wreszcie Samorządową Kartę Praw Rodzin – oparty na polskiej konstytucji program polityki lokalnej stawiający dobro rodziny jako priorytet działań samorządów.
Epidemia nie powstrzymuje naszych działań na rzecz rodziny
Nie zatrzymaliśmy się na stworzeniu założeń Karty, ale dbamy o to, by faktycznie była wdrażana. Samorządy, które przyjęły Samorządową Kartę Rodzin, mogą liczyć na nasze stałe wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Dlatego w kwietniu odbyliśmy długą wideokonferencję z samorządowcami, na której zapewniliśmy nie tylko obecność prawników Ordo Iuris, ale również zaprosiliśmy znanych ekspertów. Obecnością w roli prelegentów zaszczycili nas: dr hab. Przemysław Czarnek – prawnik związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, poseł i były wojewoda lubelski, dr hab. Maria Ryś – psycholog małżeństwa i profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Agnieszka Marianowicz-Szczygieł z fundacji Instytut Analiz Płci i Seksualności.
Dr hab. Czarnek przypomniał, że rodzina i małżeństwo należą do podstawowych wartości polskiej konstytucji i całego systemu prawnego. Prof. Maria Ryś mówiła o umiejętnościach, których bardzo często brakuje urzędnikom pracującym z rodziną. Agnieszka Marianowicz-Szczygieł uświadomiła uczestnikom zagrożenia, jakie niesie ze sobą ideologia LGBT, której aktywiści próbują przeforsować w szkołach m.in. zajęcia z wulgarnej, permisywnej edukacji seksualnej.
Z kolei eksperci Ordo Iuris – dr Tymoteusz Zych, mec. Rafał Dorosiński oraz Nikodem Bernaciak, dawali wskazówki, jak wdrażać Samorządową Kartę Praw Rodzin w szkołach, w polityce społecznej i przy tworzeniu lokalnego prawa. Szczególną uwagę poświęciliśmy bezzasadnym próbom zastraszania samorządów przyjmujących Kartę utratą dotacji unijnych, czego dopuszczali się ideolodzy LGBT i lewicowi politycy. Natomiast Karolina Pawłowska opowiedziała o pomocy, jaką rodzinom mogą zapewnić samorządy w sprawowaniu opieki nad małymi dziećmi.
Wideokonferencja, która zgromadziła przedstawicieli blisko 40 samorządów, odbywała się w niezwykle twórczej atmosferze. Na własne oczy mogłem przekonać się, jak wielka jest potrzeba mądrej i efektywnej polityki prorodzinnej.
Spotkanie pokazało także dużą wartość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Okazało się, że wszyscy obecni wyrazili potrzebę zebrania w jednym dokumencie pomysłów na sprawdzone sposoby prowadzenia polityki rodzinnej. Natychmiast przystąpiliśmy więc do opracowania specjalnego poradnika dla samorządów.
Kompendium wiedzy
Tak powstało kilkudziesięciostronicowe kompendium wiedzy „Jak realizować SKPR? Praktyczny przewodnik”. Uporządkowaliśmy w nim wiedzę prawną oraz pomysły na realizację i promocję działań prorodzinnych, którymi samorządowcy wymieniali się podczas wideokonferencji.
Publikacja podzielona została na trzy części, dedykowane kolejno: samorządowcom, pracownikom socjalnym oraz liderom lokalnych społeczności. Dla każdej z tych grup jest źródłem wiedzy na temat przepisów prawa regulujących ich pracę, a także dobrych praktyk, które mogą łatwo przeszczepić na własny grunt.
Poradnik to nieoceniona pomoc zwłaszcza dla tych gmin i powiatów, które chcą wdrażać prorodzinne programy i szukają rozwiązań. Jest przeciwwagą dla łatwo dostępnych w Internecie materiałów zachęcających, by w ramach polityki rodzinnej samorządy wdrażały doktrynę gender mainstreaming.


W kompendium można znaleźć gotową uchwałę o powołaniu Rzecznika Praw Rodzin, który będzie reprezentował rodziny przed lokalnymi władzami. Zgodnie z przepisami jest to osoba, której zadanie polega między innymi na wychodzeniu z inicjatywami na rzecz rodziny, analiza tworzonego przez samorządy prawa pod kątem wpływu na sytuację rodzin oraz natychmiastowe reagowanie na problemy zgłaszane przez rodziny.
W kompendium samorządowcy znajdą listę dobrych praktyk zaczerpniętych z Polski i zagranicy chroniących małżeństwa i rodziny. Opisujemy w nim takie pomysły jak bon wychowawczy wspierający rodziców małych dzieci w opiece, inteligentna organizacja transportu czy infrastruktury.
Pracownicy socjalni znajdą w poradniku również procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych jak decyzja o interwencyjnym odebraniu dziecka z rodziny. Krok po kroku instruujemy w nim, jak postępować w takich sytuacjach, aby zapewnić maksymalną ochronę dzieciom lub osobom skrzywdzonym, a zarazem uniknąć bezzasadnej ingerencji w życie rodzinne.
Liderom lokalnych społeczności – nauczycielom, duchownym, pracownikom organizacji społecznych — doradzamy, w jaki sposób tworzyć lokalne inicjatywy uchwałodawcze, organizować konsultacje z mieszkańcami czy włączać się w planowanie lokalnego budżetu.
Międzynarodowa debata – Polska nadaje ton
Dając odpór międzynarodowym naciskom wymuszającym na Polsce akceptację ideologicznej polityki gender i wykorzeniania zwyczajów i tradycji życia rodzinnego, chcemy stworzyć instrumenty realnego wpływu na dyskusję o strategii skutecznej polityki rodzinnej na naszym kontynencie. Jednym z nich jest międzynarodowa wideokonferencja „Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego: czy instytucje przejmą funkcje rodziny?”.
Już 21 maja o godzinie 11:00 spotkamy się poprzez łącza internetowe z międzynarodowym gronem ekspertów. Wideokonferencję dedykujemy zarówno przedstawicielom administracji publicznej, prezydentom miast, starostom powiatów, wójtom i burmistrzom zainteresowanym rozwojem polityki rodzinnej na swoich terenach, jak i wszystkim, którzy na co dzień pracują z rodzinami: pracownikom socjalnym, kuratorom, sędziom i lokalnym liderom życia społecznego.
Podczas wydarzenia eksperci Ordo Iuris poprowadzą debatę na temat granic między wsparciem a ingerencją państwa w pomoc rodzinie. Na nasze zaproszenie wezmą w nim udział m.in. dr Angela Gandra – sekretarz ds. Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii, dr Sławomir Kowalski z MSZ – były konsul RP w Norwegii aktywnie zaangażowany w pomoc polskim rodzinom skrzywdzonym przez Urząd ds. Dzieci Barnevernet, Valeriu Ghiletchi – były przewodniczący Parlamentu Mołdawii oraz wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Paweł Wdówik – pełnomocnik polskiego rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, prof. Piotr Szukalski – socjolog i profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Leo van Doesburg z Holandii – dyrektor Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego, Zeljika Markić – liderka chorwackiego ruchu „W imieniu rodziny” i dr Imre Balásházy z Węgier – wiceprezes Family Science Alliance i sekretarza European Family Science Society.
Będziemy dyskutować o przyszłości prawa rodzinnego i polityki rodzinnej w Europie, w kontekście przemian społecznych i ideologicznych prądów uderzających rodzinę i małżeństwo oraz podważających wartość rodzicielstwa. Epidemia koronawirusa raz jeszcze przypomniała nam, że instytucje opiekuńcze nie mogą zastąpić rodziny.
Potrzebujemy wolności wyboru co do opieki nad dzieckiem
Telekonferencję podzieliliśmy na trzy panele. Pierwszy z nich dotyczy opieki nad małymi dziećmi. Po raz pierwszy zaprezentujemy podczas niego anglojęzyczną wersję raportu o opiece nad dziećmi do 3. roku życia w Polsce i na świecie opracowanego przez ekspertów Ordo Iuris pod kierunkiem dra Tymoteusza Zycha.
W raporcie obalamy mity dotyczące tego, że opieka nad małymi dziećmi powinna bazować tylko na żłobkach. Dokonaliśmy w tym celu analizy efektywności systemów opieki nad dziećmi w różnych krajach Europy. Opisujemy dwa przeciwstawne modele opieki nad małymi dziećmi – etatystyczny oraz subsydiarny. Wskazujemy na potrzebę zmian w polskim modelu wsparcia opieki nad dziećmi i pokazujemy dobrze funkcjonujące w różnych krajach instrumenty: bon wychowawczy, inteligentnie skonstruowane urlopy rodzicielskie i ulgi podatkowe.
Mamy nadzieję, że poprzez raport i dyskusję wokół niego zmienimy postrzeganie okresu opieki nad małymi dziećmi, który często jest określany jako „bierność zawodowa”. Liczymy, że uda się uświadomić urzędnikom odpowiedzialnym za politykę rodzinną, jak wielkie są korzyści związane z osobistą pracą rodziców nad rozwojem maluchów.
Potrzebujemy mądrego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
W drugiej części telekonferencji dyskusja będzie dotyczyła wyzwań związanych z opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Dokumentem wyjściowym będzie opracowany przez Ordo Iuris raport w zakresie obecnego stanu polityki senioralnej oraz analiza działania rządowego programu „Za życiem” nastawionego na pomoc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Zaproponujemy konkretne rozwiązania prawne, które pomogą całym rodzinom na nowo przemyśleć opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, a także rodzicami i dziadkami, a rządom i samorządom pokażemy konkretne instrumenty współpracy z rodzinami w tym zakresie.
Mądra polityka senioralna i przemyślana polityka wobec osób z niepełnosprawnościami to także wyprzedzające uderzenie w pomysły ideologów, którzy rozwiązania społecznych problemów starości upatrują w promocji eutanazji.
Nie dla wkraczania w autonomię rodziny
Z kolei trzeci panel wideokonferencji będzie poświęcony sposobom ochrony rodziny przed nadmierną ingerencją państwa i wynikającymi z niej dramatami jak np. odbieranie dzieci z błahych powodów.
Prawnicy Ordo Iuris mają w tym zakresie szczególnie duże doświadczenie. Wiele razy pomagaliśmy rodzinom w Polsce, które ucierpiały przez próby odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, z ograniczonym kontaktem z rodzicami. Pomagaliśmy także rodzinom żyjącym w Norwegii, które ucierpiały na skutek ingerencji tamtejszego Urzędu ds. Dzieci – Barnevernet.
Do dyskusji na ten temat posłuży przygotowany przez Ordo Iuris anglojęzyczny raport pt. Children’s rights pitted against children? The legal framework and practice of Barnevernet Functioning in the perspective of international legal standards, na temat bezzasadnej ingerencji norweskiego urzędu ds. dzieci Barnevernet w życie rodzin. W raporcie zaprezentowaliśmy skandaliczne praktyki urzędników Barnevernet, które polegają na rozdzielaniu rodzin, ograniczaniu ich kontaktu z dotychczasowym środowiskiem, a nawet wynaradawianiu dzieci. Wykazaliśmy też, że tego modelu nie można eksportować do innych krajów.
Podczas dyskusji będziemy rozmawiać o błędnym modelu polityki rodzinnej i prawa rodzinnego, który powoduje uzależnienie od opieki państwa, stając się jednocześnie przedmiotem nadużyć ze strony instytucji publicznych. Jest to szczególnie częste w Norwegii czy Szwecji. Opracujemy rozwiązania, które pomogą promować i szanować życie rodzinne dzieci i ich rodziców, jak i zasadę ochrony najlepszego interesu dziecka.
Zapewnimy lepszą przyszłość rodzinom
Nasze zaangażowanie po stronie prorodzinnych samorządów, włącznie z serią procesów, które w ich imieniu wytoczyliśmy aktywistom LGBT i autorom „Atlasu nienawiści”, to ogromny wysiłek i praca organiczna, która musi zaowocować wielkim i trwałym zwrotem ku polityce rodzinnej.
Tylko w tej sposób ochronimy ład prawny Rzeczypospolitej, której Konstytucja w art. 18 deklaruje ochronę i opiekę nad „małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem”.

Bez wątpienia losy naszej Ojczyzny i całej Europy ściśle zależą od przyszłości rodziny. Działając wspólnie z Państwem, wszystkimi naszymi Darczyńcami, licznymi ekspertami i samorządowcami możemy przywrócić rodzinie należny szacunek społeczny, osłabiony przez działania lewicowych polityków, ideologów LGBT i organizacje feministyczne.
Skupienie na bardzo zaniedbywanym obszarze polityki senioralnej to niezbędna promocja umocnienia więzi międzypokoleniowych, które przyczynią się do powrotu zwyczaju opieki nad osobami starszymi w ich rodzinnych domach.
Bardzo liczę na Państwa zaangażowanie w to dzieło, które wymaga wielkiego wysiłku organizacyjnego i finansowego. Obiecuję Państwu, że nie ustaniemy w działaniach na rzecz mądrego prawa rodzinnego.
Razem stańmy w obronie naszych rodzin – obecnych i przyszłych!
Z wyrazami szacunku
P.S. Organizowana przez Ordo Iuris międzynarodowa wideokonferencja pomimo oczywistych utrudnień stanu epidemii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi przyniesie szereg konkretnych rozwiązań gotowych do wykorzystania przez samorządy w tworzeniu i realizacji mądrej polityki prorodzinnej.
P.P.S. Szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowej telekonferencji „Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego: czy instytucje przejmą funkcje rodziny?” wraz z formularzem rejestracji znajdują się na stronie ochronarodzin.ordoiuris.pl. Kompendium wiedzy o rozwiązaniach na rzecz rodziny można znaleźć tutaj.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl