Oddajemy cześć Maryi – Matce Jezusa

Należną cześć Matce Jezusa oddajemy przez cały rok. Jednakże w kilku miesiącach całego roku liturgicznego tej czci okazujemy więcej, na przykład w maju: 3. – Uroczystość NMP Królowej Polski, 11. – Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, sierpniu: 15. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 26. – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, czy grudniu: 8. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 26. – Świętej Rodziny. A zatem występujące w nich niektóre święta maryjne mogą być okresem refleksji nad Maryją, jako Matką Zbawiciela. Jednym z takich dni jest 12. Grudnia – Wspomnienie Matki Bożej z Gwadelupę. Praktykowane jest w kościele katolickim od XVI wieku, kiedy to w 1531 roku nastąpiło Objawienie na wzgórzu Tepeyac, obecnie w granicach miasta Meksyk w Ameryce Łacińskiej. Matka Boża ukazała się Aztekowi /Indianinowi/ Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi w dniach 9-12 grudnia; w 2002 roku w mieście Meksyk, Juan został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II.

Kościół powszechny czci Matkę Bożą z Gwadelupę, m.in. jako Patronkę życia poczętego i Nowej Ewangelizacji. Do Juana Diego Maryja powiedziała, cytuję: „Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. /…/”1) Objawienie Matki Bożej nastąpiło w czasach, kiedy Indianie, jako poganie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom poprzez składanie rytualnych krwawych ofiar z ludzkich serc. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu, który pojawił się na płaszczu Juana, Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. Przyjmowanie chrztu dało początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej.

Wierni w kościele  św. Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois

Wizerunek Niepokalanej Maryi z Gwadelupę przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Znakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi jest szarfa przepasująca Jej biodra. Przez ten fakt Maryja chciała powiedzieć nie tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku, ale także następnym pokoleniom i nam współcześnie żyjącym ludziom o przestrzeganiu piątego Przykazania Bożego: – Nie zabijaj!

 Kościół w parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois

Szacunek i uwielbienie Najświętszej Maryi okazujemy także poprzez częste i systematyczne praktyki religijne. Jedną z takich form wyrażania uznania dla Maryi, jako Matki Bożej jest gromadzenie się wiernych podczas Nabożeństw Maryjnych m.in. w parafii śśw. Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois. Mają wieloletnią tradycję i odbywają się cyklicznie, co tydzień. Dają możliwość do głębszego przeżywania naszej wiary w Boga poprzez Matkę Jezusa. W czasie nabożeństwa wierni uczestniczą w nabożnych śpiewach maryjnych, modlitwach i Różańcu. Po trudnym okresie ostatnich dwóch lat z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19, możliwość praktykowania tych nabożeństw w kościele, została przywrócona.

Wśród regularnych spotkań wiernych zdarzają się również niecodzienne wydarzenia jak udział zaproszonych gości. Jednym z nich był O. Józef Witko OFM z Polski, cytuję: ”Franciszkanin, kaznodzieja i lider ruchu charyzmatycznego, od kilkunastu lat odprawia Msze św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Każdego roku uczestniczy w nich kilkadziesiąt tysięcy osób. Autor licznych, niezwykle popularnych książek, m.in. Uzdrawiającej mocy Ducha Św. oraz modlitewnika: Wołaj do mnie, a odpowiem ci.”2) Na pytanie: – Kim jestem? – Ojciec Józef odpowiedział, cytuję: ‘’Przede wszystkim jestem zakonnikiem i kapłanem. Kim jestem? Jestem tym, który stara się wypełnić polecenie Jezusa: Uzdrawiajcie chorych i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo niebieskie. Kim jeszcze jestem? Jestem wierzącym, o których Jezusa powiedział: „Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16,17-18) 3)

Swoją obecnością wśród nas w lipcu 2019 roku, nie tylko wszystkich ubogacił duchowo poprzez wygłoszone słowo w czasie celebrowanej Najświętszej Ofiary, ale również przez przekazane nam błogosławieństwa. Ojciec Józef znany jest ze swojej posługi charyzmatycznej i następujących po niej licznych uzdrowieniach duchowych i fizycznych. A zatem jego obecność w parafii śśw. Cyryla i Metodego w Lemont była niemałym wydarzeniem, wzbudzającym w nas wiele silnych i pozytywnych emocji.

Czujemy w naszych sercach radość i wdzięczność Panu Bogu i ludziom dobrej woli, że ponownie możemy brać udział we wspólnych nabożeństwach ku czci Matki Jezusa. Cieszymy się również, że wielbiąc Maryję, jako Matkę Boga możemy w Niej widzieć naszą Orędowniczkę do Boga-Ojca, tak jak to było prawie 500 lat temu, za czasów Indianina Juana Diego, Objawienia w Gwadelupę.

Foto: Gosia W. i inni

Opr. Gosia W.

1) https://www.parafiazwiastowania.pl
2) https://www.esprit.com.pl
3) https://tvrepublika.pl/dla-niedowiarkow-ojciec-witko-zdradza-jak-wygladaszatan,40589.html