Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

SONY DSC

Wszystko dla polskiej młodzieży

Nabór pierwszych junaków czyli inaczej mówiąc uczestników hufców, odbył się pomiędzy 20 czerwca a 30 listopada 1958 roku. Zorganizowano wówczas cztery hufce w Bieszczadach, liczące łącznie 1200 junaków, które skierowano do pracy przy budowie koli wąskotorowej Rzepedź -Moczarnie. Na Śląsku zorganizowano jeden stacjonarny hufiec, skierowany do pracy w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Kolejny hufiec pracował w rozbudowywanej wówczas Kopalni i Elektrowni w Turowie. Od początku istnienia hufców aż do upadku systemu socjalistycznego w Polsce w roku 1989, w organizacji tej znaczny swój udział miały struktury zmilitaryzowane oraz Obrona Cywilna. Po roku 1989 struktury te, wraz z zawodowymi wojskowymi, zostały z hufców wyprowadzone. Przemiany organizacyjne w OHP przeprowadzono w oparciu o stosowne ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty oraz z 16 października 1991 o zatrudnieniu i bezrobociu. Dopiero kilka lat później, zauważono renesans jeśli chodzi o tę organizację.

W Skarżysku -Kamiennej

Istnienie Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, to dzieje wielu pokoleń ludzi, którzy dzięki Hufcowi, zdobyli dobry zawód, a tym samym stali się fachowcami w swojej profesji. W 1960 roku rozpoczęły swoją działalność pierwsze wakacyjne hufce pracy. Uczniowie i studenci świętokrzyscy, pracowali przede wszystkim w rolnictwie i leśnictwie. Z czasem zaproponowano młodzieży również wakacyjne wyjazdy do pracy w krajach bloku socjalistycznego. W dniu 1 maja 2004 roku, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przed Ochotniczymi Hufcami Pracy otworzyła się możliwość realizowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w Ochotniczych Hufcach Pracy młodzi ludzie mogą nie tylko zdobywać kwalifikacje zawodowe, ale również korzystać z pomocy doradców zawodowych i punktów pośrednictwa pracy.

Ciekawą propozycją jest również oferta Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Nauka zawodu odbywa się w kilku szkołach, przede wszystkim w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej i Zespole Szkół imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Młodzież skupiona w hufcach, także ma możliwość uczestniczenia w programach ogólnopolskich, wojewódzkich i autorskich. Może ona również rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań, brać udział w wycieczkach i imprezach kulturalnych.

Młodzież hufca, uczestniczy także w życiu i w ważnych wydarzeniach środowiska lokalnego. Ze względu na wychowanie w duchu patriotyzmu, biorą oni udział w uroczystościach rocznicowych. Korzystają również z programów unijnych takich jak np. Erasmus Plus. Dwukrotnie młodzież skarżyska, wyjechała na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii.

Obchody rocznicowe

SONY DSC

Ewa Michałowska – Walkiewicz