Oby GPS nie zbłądził…

Zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego, od 1 stycznia 2014 roku następuje korekta w nazewnictwie 114 polskich miejscowości…

 

Na podstawie tegoż rozporządzenia na mapie Polski pojawia się 13 nowych nazw miejscowości, 44 nazwy zostają zniesione a 57 zmodyfikowano.

Oto nowe nazwy miejscowe (być może wciąż niedostępne w zaktualizowanych nawet GPSach):
– Gostusza (osada), woj. kujawsko – pomorskie, pow. nakielski,
– Piszczac Pierwszy (wieś), woj. lubelskie, pow. bialski,
– Piszczac Trzeci (wieś), woj. lubelskie, pow. bialski,
– Długi Kąt – Osada, woj. lubelskie, pow. biłgorajski,
– Puszcza (część wsi Tatar), woj. łódzkie, pow. bełchatowski,
– Hucisko (wieś), woj. małopolskie, pow. olkuski,
– Kolonia Pogorzel (część wsi Pogorzel), woj. mazowieckie, pow. otwocki,
– Kłonówek – Kolonia (wieś), woj. mazowieckie, pow. radomski,
– Kłonówek – Wieś, woj. mazowieckie, pow. radomski,
– Pręgowo (wieś), woj. pomorskie, pow. gdański,
– Osiedle Kaniów (osiedle), woj. świętokrzyskie, pow. kielecki,
– Grudna (osada), woj. wielkopolskie, pow. złotowski,
– Zawilce (osada), woj. wielkopolskie, pow. złotowski.

Podróżując po kraju, można też wpaść w oniemienie – oto dotychczasowe, znane z topografii miejsce, przestało istnieć pod „swoją” nazwą. Żeby uniknąć niepotrzebnych turystycznych perturbacji, warto zerknąć do wspomnianego rozporządzenia, gdzie skrupulatnie wymieniono owych 114 nowych, obowiązujących z nowym rokiem nazw własnych.

Oprócz nazw miejscowych, jedna zmiana to nazwa obiektu. Chodzi o Kanał Dobrzycki w woj. warmińsko – mazurskim, w pow. iławskim.

E.M.

Za: http://www.ttg.com.pl