Obchody Święta Niepodległości w Konsulacie RP w Chicago

 

W Konsulacie Generalnym RP w Chicago w dniu 12 listopada 2015 r. na zaproszenie Konsula Generalnego Pauliny Kapuścińskiej społeczność polonijna  oraz okolo przedstawicieli lokalnej amerykańskiej administracji i środowisk międzynarodowych uczcili Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 W programie wieczoru znalazły się m.in. podziękowanie dla Konsula Honorowego RP w St. Louis Roberta Ogrodnika w związku z zakończeniem jego służby i program artystyczny w wykonaniu sopranistek Miry Sojki-Topór i Anny Siwiec-Sitkowskiej przy akompaniamencie Bartłomieja Ciężobki.

Kornelia Król, odznaczony, Tadeusz Martin, Bogna Solak, Barbara Martin i p. Jadwiga

Odznaczenia państwowe i resortowe otrzymali:
w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: zespół Lira Ensemble – Odznaka Honorowa ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’
w imieniu Prezydenta RP: Pan Bolesław Kułach – Srebrny Krzyż Zasługi RP
w imieniu Prezydenta RP:  Pan Andrzej Mach – Srebrny Krzyż Zasługi RP
w imieniu Prezydenta RP:  Pan Stephen Kusmierczak – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi 
w imieniu Prezydenta RP:  Pan Tadeusz Martin – Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

Przemawia Lucyna Migała, dyrektor zespołu Lira Ensemble
 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Ogromna była w tym rola Józefa Piłsudskiego, Dmowskiego.
 

Gen.Tate Nadeau z polonijnym weteranem

Jednym z wybitnych przedstawicieli  polonijnych, którzy pomogli Polsce w odzyskaniu niepodleglości był Ignacy Jan Paderewski, który wykorzystał swoją popularność jako artysta, swoje wpływy i środki finansowe, aby przekonać amerykańskie elity polityczne oraz prezydenta Wilsona do poparcia odbudowy niepodległej Polski po I wojnie światowej.
 

Andrzej Mikołajczyk, Gen.Tate Nadeau, Emily Berman-Simon Wlodarski

Tadeusz Martin i Frank Spula

 Autor z uczestniczkami uroczystości

8 stycznia 1918 w orędziu do Kongresu prezydent przedstawił słynne 14 punktów, w których przedstawiał postulaty, których realizacji należałoby się podjąć, aby wprowadzić nowy ład po wojnie.  Najważniejszy dla interesów Polski był punkt 13. Wilson zapisał w nim, że ma powstać państwo polskie z dostępem do morza. Woodrow Wilson utrzymywał bardzo bliskie stosunki z Ignacym Janem Paderewskim. 

Tadeusz Martin i dr. Marek Rudnicki 
  
Opr. i zdjęcia Andrzej Mikołajczyk