Obchody Dnia Dzieci Ulicy

 Co należy rozmumieć pod tą nazwą

Termin Dzieci Ulicy, to socjologiczna nazwa służąca do opisania procesu wykluczenia społecznego osób niepełnoletnich. Nie zawsze związany jest on z rzeczywistym faktem bezdomności, lub szeroko pojętym zjawiskiem sieroctwa. Często wprawdzie dzieci te wychowują się na ulicy, tudzież pracują na niej, żebrzą, kradną, a nawet czasowo mieszkają.

W terminologii międzynarodowej
W nazewnictwie światowym, Dzieci Ulicy street working children, to taka grupa dzieci, które pracują na ulicy, ale utrzymują kontakt z rodziną i zazwyczaj wracają na noc do domu. Street living children, to takie dzieci, które mieszkają i pracują na ulicy i prawie nie utrzymują kontaktu z rodziną. Natomiast children at risk to grupa dzieci, których warunki życia dalekie są od postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, ciężko pracują lub nawet przebywają w więzieniach.

Dlaczego tak się stało
Głównymi powodami opuszczania domu przez dzieci są nędza i przemoc w rodzinie. Według UNICEF, na całym świecie w ostatnich latach problem ten dotyczył blisko 100 mln dzieci. Z tego około 50 mln dzieci, które żyły na Czarnym Lądzie i Ameryce Łacińskiej. Dlatego też, dzień 12 kwietnia od roku 2004, nazywany jest Dniem Dzieci Ulicy.

Polish News, na szczególnym spacerze
Klub Pań, z miasteczka Święta Katarzyna postanowiły zorganizować spcer w Góry Świętokrzyskie, aby recytując po drodze wiersze, oddać hołd tym dzieciom, które tak naprawdę nigdy nie miały dzieciństwa. Joanna Domasiewicz – Górska, przewodnicząca Klubu Pań, zaprezentowała kilka ze swoich wierszy, oto jeden z nich.

Dlaczego tak okrutny los jest dla was
dlaczego takie smutne macie oczy
wasze łzy to przecież także nasza sprawa
my chcemy i ruszymy wam ku pomocy….

Polish News dziękuje za zabranie na taką cudną wycieczkę w Góry Świętyorzyskie.

Ewa Michałowska – Walkiewicz