Obchody 25. rocznicy podpisania Traktatu o przyjaznej współpracy między RP a RFN

 
Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między RP a RFN podpisany został w Bonn 17 czerwca 1991 roku. Stworzył on podstawy bliskich, solidnych i partnerskich stosunków polsko-niemieckich.
 
Na zorganizowane w środę, 8 czerwca 2016 r. w siedzibie polskiej placówki konsularnej w Chicago obchody przybyli goście ze społeczności polskiej i niemieckiej w Stanach Zjednoczonych, a także przedstawiciele korpusu konsularnego, społeczności międzynarodowej i lokalnych władz.

 

 Konsul RP w Chicago Robert Rusiecki i Konsul Generalny RFN w Chicago Herbert Quelle.
 

Swoje wystąpienia do zgromadzonych gości skierowali Konsul RP w Chicago Robert Rusiecki i Konsul Generalny RFN w Chicago Herbert Quelle.

 W swoim wystąpieniu Konsul Rusiecki przypomniał, że potrzeba zawarcia porozumienia polsko-niemieckiego wiązała się z dramatycznymi doświadczeniami czasu II wojny światowej, rozpętanej przez hitlerowskie Niemcy. Przypomniał, że milowym krokiem prowadzącym do podpisanego w 1991 roku Traktatu był historyczny akt wyciągnięcia ręki do zgody, na który w listopadzie 1965 r., w przededniu Millenium Chrztu Polski, zdecydowali się polscy biskupi Kościoła katolickiego, wystosowując do Episkopatu Niemiec list ze słynną już frazą „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”. Konsul Rusiecki podkreślił bezsprzeczne znaczenie Traktatu podpisanego w 1991 roku, na podstawie którego oba państwa przezwyciężyły podziały i zobowiązały się do budowy nowego ładu w Europie.
 
Konsul Quelle wskazał, że do niewątpliwych sukcesów Traktatu z 1991 r. należy też zbliżenie społeczeństw polskiego i niemieckiego, którego charakter jest przełomowy w obliczu tragicznych doświadczeń historycznych, takich jak cierpienie Polaków podczas okupacji Polski przez hitlerowskie Niemcy.
 
Obaj konsulowie wskazywali też na fakt, że zbliżeniu Polaków i Niemców służy coraz intensywniejsza współpraca gospodarcza: obecnie Niemcy są największym odbiorcą polskich towarów, utrzymuje się dodatnie saldo niemiecko-polskiego handlu zagranicznego, a przez minione 25 lat miał miejsce dynamiczny wzrost wymiany handlowej.


 
Program obchodów 25. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy uświetnił koncert polsko-niemieckiego zespołu Duo Artus, z Krzysztofem Kaczką (flet) i Perrym Schackiem (gitara), którzy zagrali utwory Fryderyka Chopina, Johanna Sebastiana Bacha, Wilhelma Gabrielskiego, Zbigniewa Bargielskiego i Heinricha Marschnera.


 
Na zakończenie obchodów goście mieli okazję obejrzeć krótki film o zbliżających się Światowych Dniach Młodzieży, w którym Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda po niemiecku zapraszała do wzięcia udziału w lipcowym wydarzeniu w Krakowie. 
  
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/konsulaty_polski_i_niemiec_w_chicago_zorganizowaly_obchody_25__rocznicy_podpisania_traktatu_o_dobrym_sasiedztwie_i_przyjaznej_wspolpracy_miedzy_rp_a_rfn