Nowoczesne Technologie Systemów Uzbrojenia

Sala pelna ludzi

Wzięli w niej udział reprezentanci władz państwowych i lokalnych, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele dyplomacji wojskowej, zarządów firm, instytucji i organizacji współpracujących z WAT, dyrektorzy i szefowie wojskowych instytutów, ośrodków naukowo-badawczych i centrów szkolenia, a także przedstawiciele szkolnictwa wyższego oraz mediów. Ogółem, w obradach konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników.


Minister Zenon Kosiniak – Kamysz w oficjalnym rozpoczęciu debat zwrócił uwagę, że konferencja o takim profilu jest niezwykle istotna dla Sił Zbrojnych w momencie transformacji. Modernizacja armii polskiej powinna bowiem odbyć się zgodnie z planami wypracowanymi właśnie przez naszych naukowców i przedstawicieli przemysłu obronnego, którzy stanowią grono najbardziej kompetentnych w tym temacie osób. Rozważania uczestników i prelegentów skupiały się na tym, aby uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla Sił Zbrojnych RP spełniały najwyższe wymagania dla współczesnego pola walki.

 

Program obrad mieścił się w sześciu panelach naukowych, które są zgodne z priorytetowymi kierunkami badań z obszaru techniki i technologii obronnych na lata 2009 – 2021,  a mianowicie:

       1.            Technologie informacyjne i sieciowe;

       2.            Sensory i obserwacja;

       3.            Broń precyzyjna i uzbrojenie;

       4.            Platformy pola walki;

       5.            Ochrona i przetrwanie na polu walki;

       6.            Nowoczesne materiały;

Dodatkowo, w siódmym panelu zatytułowanym „Kapitał ludzki”, zawarta została analiza potencjału ludzkiego, w tym wymagań kompetencyjnych jakim powinni sprostać przyszli użytkownicy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych.

Swoistym podsumowaniem, ale jednocześnie analizą szerokiego spektrum tematów konferencji jest książka nosząca taki sam tytuł: „ Nowoczesne Technologie Systemów Uzbrojenia”.  Kilkusetstronicowa monografia zawiera opinie i szczegółowe komunikaty naukowców Wojskowej Akademii Technicznej i ekspertów z wielu ośrodków naukowych w kraju. Rektor- Komendant WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk podkreślał, że monografia powinna pomóc w odpowiedzi na bardzo istotne dla polskich, modernizowanych sił zbrojnych pytania, m.in. : Jakie technologie jesteśmy w stanie wykorzystać w naszym kraju? Które z nich będą istotne w przyszłości? Jak włączyć rodzimy przemysł obronny w proces profesjonalizacji armii?

Sala pelna ludzi

W każdym z paneli dyskusyjnych, prezentowały się znane i cenione na polskim rynku firmy przemysłu obronnego i zbrojeniowego oraz instytuty, wśród nich: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., Instytut Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, EC Electronics Sp. z o.o. z Krakowa, Politechnika Warszawska, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, austriacka firma Franz Achleitner Farzeugebau und Reifenzentrum GmbH, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Technologii Bezpieczeństwa w Łodzi, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

Nowe Karabiny

W podsumowaniu, na które złożyły się głosy organizatorów, uczestników i prelegentów debat, padła propozycja otworzenia całego cyklu konsultacji w postaci seminariów, poświęconych szczegółowym zagadnieniom związanym z priorytetowymi obszarami techniki i technologii. Wyznaczono moderatorów zespołów eksperckich, których zadaniem będzie organizowanie konferencji związanych z podstawowymi obszarami badawczymi. Prace wyłonionych w ten sposób zespołów konsultacyjnych będą prowadzone w sposób ciągły, przedstawiając swoje rekomendacje, a tym samym głos środowiska naukowo-badawczego, przemysłu obronnego oraz gospodarki dla Zespołu Naukowo-Przemysłowego przy Radzie Uzbrojenia.

Nowa Technologia

Po części panelowej, zakończonej wnioskami, propozycjami, opiniami i rekomendacjami, na poligonie Wojskowej Akademii Technicznej odbył się dynamiczny pokaz uzbrojenia i sprzętu wojskowego najnowszej generacji, będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Broń

Bez wątpienia, była to jedna z najistotniejszych  konferencji naukowych w resorcie Obrony Narodowej.

Monika Lewińska

fot. Grzegorz Rosiński

 

Wiecej zdjęc z konferencji oraz z poligonu w Galerii POLISH NEWS- dział:Fotoreportaże.