“NIGDY WIĘCEJ WOJNY – 80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI….”

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

“NIGDY WIĘCEJ WOJNY – 80 LAT TEMU BYŁY TAKIE WRZEŚNIOWE DNI….”


ADRESAT : : nauczyciele i uczniowie szkół w Polsce i na świecie, organizacje polonijne. Bohaterami są osoby 85+.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie "Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych - GNIAZDO PL" z siedzibą w Gnieźnie
MYŚL PRZEWODNIA :
80 lat temu wybuchła druga wojna światowa – największy kataklizm, jaki zgotowali sobie ludzie. Polska napadnięta z dwóch stron i zdradzona przez sojuszników, stanęła do beznadziejnej walki przeciwko barbarzyństwu. Każdy z naszych przodków odczuł tę traumę we własny sposób. Te wspomnienia do dzisiaj są żywe. Młodzi ludzie powinni zadbać o to, by pamięć o tamtych dniach przetrwała, aby nigdy już taki koszmar się nie powtórzył.
Senator RP Robert Gaweł
CELE PROJEKTU:
poznanie życia codziennego 80 lat temu we wrześniu podczas wybuchu II wojny światowej na podstawie relacji autentycznych świadków tamtych wydarzeń.
- poszerzenie wiedzy na temat tamtych wydarzeń historycznych w rożnych miejscach,
- wpływ wojny na losy pojedynczych ludzi, 

OPIS PROJEKTU:
Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku. Salwy 
 z pancernika Schleswig-Holstein na polską składnicę wojskową na Westerplatte rozpoczęły II wojnę światową. 
182 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohatersko broniło się przez siedem dni.
Rozmowa lub osobiste napisanie własnych przeżyć przez osoby 85+ : 
 w jaki sposób dotarła do nich wiadomo o wybuchu wojny, gdzie wtedy mieszkali, co czuli......
8 września Niemcy dotarli pod Warszawę. Od 22 września miasto walczyło w pełnym okrążeniu. W jego obronie obok wojska uczestniczyły formacje ochotników. Ludność cywilna wznosiła barykady, gasiła pożary, wspomagała żołnierzy.
Kiedy Niemcy dotarli do ich miejscowości , czy ich rodzice czynnie wspomagali żołnierzy, bronili swojego miasta.....
W nocy z 9 na 10 września rozpoczęła się największa bitwa kampanii wrześniowej – bitwa nad Bzurą; 19 września ustał bój na Kępie Oksywskiej; obrońcy Helu walczyli do 2 października. 17 września atak wojsk radzieckich zadał ostateczny cios polskiej obronie.
Rozbiór ziem Polskich dokonany przez Niemcy i Związek Radziecki przyniósł Polakom nie tylko utratę niepodległości, ale i wyjątkowo krwawą okupację z masowymi represjami, egzekucjami i wywózkami oraz próbą likwidacji wszelkich śladów państwowości i kultury polskiej.
Jak zmieniły te wrześniowe dni ich sytuację rodzinną???
Nastąpiła długa, ponura noc okupacyjna. Najeźdźcy prowadzili politykę dyskryminacji i eksterminacji ludności, a zwłaszcza elit społecznych 
 i politycznych. 6 września 1939 roku hitlerowcy podstępnie aresztowali profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w Krakowie. Wieku z nich zginęło w obozach koncentracyjnych. Okupanci stosowali różne środki terroru – łapanki, uliczne egzekucje, masowe wywózki w głąb Rzeszy i do obozów koncentracyjnych.
Jaki moment z wojny i okupacji najbardziej pozostał w pamięci jako "obraz wojny"
Gdzie teraz po 80 latach wspominasz to co było ......
ZGŁOSZENIA - mailowo na adres klubu , imię i nazwisko koordynatora i kilka zdań o osobie 85+.
[email protected] 
TERMIN - zgłoszenie do 10.02.2019 r.
- realizacja zadania do 31.05.2019 r.
Zapisane wspomnienia - max dwie strony A4 czcionka 14, przesyłamy mailowi 
 i dodatkowo podpisane przez autora na adres organizatora tradycyjną pocztą.
Wszystkie wspomnienia zostaną zebrane i wydane - przesłane do szkół 
 i organizacji biorących udział w projekcie. 
Osoby 85+ otrzymają super podziękowania.
KLUB NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH zaprasza do współpracy nauczycieli – wiadomości i zgłoszenia mail :  [email protected]  
STOWARZYSZENIE „Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL”
ul. Warszawska 6/13 62-200Gniezno
PREZES- MAŁGORZATA TOMCZAK
WICEPREZES - MARIOLA ILNICKA, ALINA GANDURSKA,
MARTA KRÓWCZYŃSKA - GNIEZNO
ELŻBIETA BERKOWICZ- CHICAGO
tel. kom. +48-606169424
[email protected]  

NASZE PROJEKTY SĄ REALIZOWANE W SZKOŁACH POLONIJNYCH - DZIĘKUJEMY!