Niepodległość i pamięć

 

Swoją obecnością zaszczycili nas :Konsul RP – Wojciech Kwiatek, wierni szkole weterani -Michał Wala z żoną, Kazimierz Baranek z żoną, Stanisław Wajdeman z żoną, Wacław Wierzbicki oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego Armii Polskiej ,12 Pułku Ułanów Podolskich z dowódcą Grzegorzem Dąbrowskim,a także Niezależna Grupa Motocyklowa „ANDERS” –z prezesem panem Arkiem Kogutem.Związek Narodowy Polski był reprezentowany przez kobiety-Wandę Juda- komisarkę, Janinę Kopacz i Marię Roszek Kucharski.Nie zabrakło też licznie zgromadzonych dzieci,młodzieży oraz rodziców, katechetów i nauczycieli .

Inscenizacja połączona z narracją i poetycko-pieśniarskimi fragmentami—miała nawiązać do wydarzeń sprzed wielu lat. Młodzież oraz dzieci skupione wokół programu chciały w ten sposób oddać hołd bohaterom, wszystkim patriotom, którzy poprzez ponowne wskrzeszenie Polski na mapie świata ,przywrócili nam wszystkim narodową dumę. I choć nie zawsze na co dzień przystajemy w zamyśleniu nad naszą Ojczyzną , tego dnia uczyniliśmy to z pokorą i radością.


Uczniowie klas VIII oraz III liceum pod opieką pań Jadwigi Cisowskiej oraz Sylwii Babińskiej przygotowali program przybliżający historię od czasów rozbiorów i powstań poprzez I wojnę światową ,do chwili odzyskania przez Polskę upragnionej wolności. Przy dźwiękach etiudy rewolucyjnej Chopina na scenie pojawili się trzej zaborcy: Austria, Prusy i Rosja. Podarli oni na 3 części mapę Polski, symbolizując akt całkowitego zniewolenia i rozgrabienia ojczystych ziem.


Dekoracja, obfitująca w liczne patriotyczne akcenty, wizerunki i nazwiska osób zasłużonych w różnych dziedzinach sztuki i życia, była dodatkowym źródłem wzruszeń.

W przemówieniach zgromadzonych gości nie zabrakło stwierdzeń, iż “słowa miłości do Ojczyzny wypowiedziane przez dzieci to prawdziwy nośnik emocji i szczerych uczuć”. W patriotycznym przedstawieniu można było odnaleźć moment zaskakujący—przemarsz recytatorów przy zgaszonych światłach z zapalonymi zniczami w dłoniach. Zostały one później ustawione pod białym krzyżem ,obsypanym suchymi liśćmi. Był to hołd oddany w ten sposób poległym za NIEPODLEGŁĄ. A wszystko odbyło się przy wzruszającej piosence K. Klenczona “Biały krzyż”.

Zgromadzeni na uroczystości goście i aktorzy współtworzyli podniosły nastrój, śpiewając wspólnie “Rotę” czy “Legiony”. O stronę muzyczną zadbał nieoceniony pan Janusz Pliwko. A samych recytatorów wsparła w śpiewie grupa teatralna „Czerwone Maki” prowadzona przez panią Wiesławę Dziedzic. Na zakończenie refleksyjno-patriotycznej uroczystości dzieci z kółka teatralnego wystawiły humorystyczną etiudę pt. “Śniadanie u króla”.

Jak wcześniej podkreślił Konsul RP Wojciech Kwiatek, obecny na szkolnej imprezie, serce napawa radością i dumą fakt, że w tak godny i wspaniały sposób dzieci i młodzież potrafiły przybliżyć historię Polski oraz jej zawiłą i trudną drogę do niepodległości. Nie omieszkał powołać się na sylwetkę wspaniałego patrona szkoły-generała Władysława Andersa.


Pani dyrektor, Wanda Penar, dziękując wszystkim gościom za przybycie a organizatorom i aktorom za bardzo udany występ ,podkreśliła, że mając takie korzenie i utrzymując przyjacielską więź z córką generała, Anną Marią Anders-Costa, czujemy się dodatkowo wezwani do pielęgnowania tradycji i krzewienia polskości na amerykańskiej ziemi.Tak jak głosiła jedna z widniejących na plakacie myśli marszałka Piłsudskiego:

“Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

Sylwia Babińska