Nieborów

 

Nieborów, to niewielka wieś, znajdująca się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Jej przepiękną wizytówką, jest znajdujący się tu pałac, który należał niegdyś do kontrowersyjnej rodziny Radziwiłłów. Portal Polish News, zaproszony został przez Klub Emerytów Świętokrzyskich, na wycieczkę, do tego uroczego zakątka polskiej ziemi.

Warunki geograficzne
Nieborów, położony jest w dolinie rzeki Bzury wśród charakterystycznego krajobrazu nizinnego. Okolice Nieborowa, były zaludniane od najdawniejszych lat, o czym świadczą odkryte w pobliskiej Wólce Łasieckiej, stanowiska kulturowe z późnego okresu rzymskiego, przypadającego na III-IV w. n.e.. Na południowy zachód od Nieborowa, w pobliżu miasteczka Bełchów, istnieje Pustynia Nieborowska, której piaski do niedawna wykorzystywane były w hutnictwie szkła.

Nazwa Nieborów
– Nazwa Nieborów, po raz pierwszy pojawia się w źródłach kościelnych z XIV wieku, w których wpisane są sumy pobierane na zakup wyposażenia sakralnego tytułem świętopietrza. Nazwa Nieborów jest nazwą dzierżawczą, założycielem jej mógł być rycerz Niebor, którego imię jest zaświadczoną w źródłach formą antroponimiczną. Nazwa ta, może także oznaczać wieś, położoną z daleka od terenów zalesionych i krzewiastych. Na początku XVI stulecia, wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór, który przetrwał aż do końca wieku siedemnastego. Dobra nieborowskie stanowiły wówczas własność rodu Nieborowskich herbu Prawda- mówi Janusz Stradowski.

Prymasowski zakup
– W 1694 roku, dobra Nieborowskich kupił prymas Polski kardynał Michał Stefan Radziejowski, który wzniósł tu barokowy pałac zaprojektowany przez architekta Tylmana z Gameren. Był on rezydencją, na wszechmiar europejską, którą poszczycić się można było nawet w Watykanie- relacjonuje Andrzej Mincarz historyk.

Dobra Radziwiłłów
W 1774 roku, Nieborów objął wojewoda wileński Michał Hieronim Radziwiłł, który wyposażył pałac w stylowe meble, tkaniny, obrazy i rzeźby. Założył tu bogatą w zbiory bibliotekę, liczącą ponad 10 tysięcy woluminów polskich i obcych, w tym znajdują się także i starodruki z XV wieku. Jego żona Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa założyła w tym czasie słynny ogród romantyczny w Arkadii. Stał się on miejscem spotkań twórców epoki oświecenia, którzy czytali tu swoje nowopowstałe dzieła literackie. Z czasem w roku 1881, założył w Nieborowie, manufakturę majoliki, która dostarczała do pałacu ozdobnych kafli piecowych i ceramiki artystycznej. Dobra nieborowskie pozostały w rękach Radziwiłłów do lutego 1945 roku, po czym stały się one oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.

Portal Polish News, dziękuje dyrekcji muzeum, za możliwość zwiedzania i wykonanie zdjęć w tej pięknej rezydencji.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]

 

Piec kaflowy w zamku nieborowskim