Nie zapomnieliśmy o lotnikach.

 Samodzielną Grupę Powietrzno-Szturmową XIII Zmiany Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie tworzy ponad 200 żołnierzy, którzy wywodzą się z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej – 7. Dywizjonu Lotniczego z Nowego Glinnika, Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej z Nowego Glinnika, 1. Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej oraz 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych – 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim i 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Dowódcą Grupy jest ppłk pil. Zbigniew Mitura, w kraju dowodzący 7. Dywizjonem Lotniczym.

 

Na swoim wyposażeniu polscy piloci posiadają śmigłowce Mi – 24 i Mi – 17. Do zadań SGPSz należy gotowość do działania w składzie sił szybkiego reagowania (QRF), ewakuacja rannych i chorych w ramach CASEVAC, transport ludzi i sprzętu, prowadzenie rozpoznania, wsparcie i osłona z powietrza konwojów i patroli, posterunków oraz pododdziałów wykonujących zadania. Od momentu przejęcia odpowiedzialności przez XIII zmianę Polskich Sił Zadaniowych, śmigłowce spędziły w powietrzu ponad 800 godzin wykonując niemal 700 wylotów.

 

-„Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo, dlatego dużo czasu poświęcamy na treningi i szkolenia, pozwala to lotnikom poczuć się pewnie. Ciężka praca przed wykonaniem zadania, nawet 10 godzin przygotowań na jedną godzinę lotu, procentuje później w powietrzu” – mówi dowódca SGPSz ppłk Mitura.

 

Podczas tej zmiany trzech pilotów przekroczyło kolejne progi nalotów. Ponad 2000 godzin spędził w powietrzu kpt. pil. Jacek Janowski z 56. Bazy Lotniczej, natomiast kpt. pil. Grzegorz Suski i por. Michał Kaczmarek (obaj z 7. dywizjonu lotniczego w Nowym Glinniku) przekroczyli nalot 1500 godzin.

 

Bardzo ważną rolę w działaniu na rzecz sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań przez załogi śmigłowców odgrywa personel inżynieryjno – lotniczy. Najwięcej pracy inżynierom i technikom przysparzają planowe obsługi techniczne śmigłowców. Każdy ze statków powietrznych musi przejść ustalone czynności techniczne co ściśle określony czas, a także czynności bieżące w postaci obsług wstępnych, przedlotowych oraz obsług startowych i polotowych.

 

Lotnicy pełniący służbę w Afganistanie  stale potwierdzają swój lotniczy kunszt, co  doceniły Krajowa Rada Lotnictwa i redakcja magazynu „Skrzydlata Polska”, nadając w tym roku Samodzielnej Grupie Powietrzno-Szturmowej prestiżową nagrodę „Błękitne Skrzydła”. Nagroda ta przyznawana jest od 1964 roku instytucjom i wybitnym postaciom lotnictwa.

***

Zbiórka z okazji Święta Lotnictwa w bazie Ghazni nie odbyła się. Jednak wysiłek wkładany w codzienną służbę został uhonorowany przez Dowódcę XIII Zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Marka Sokołowskiego, który wyróżnił 55 lotników, dowódca SGPSz wyróżnił kolejnych 108 żołnierzy w swoich rozkazach. Tego pamiętnego dla wszystkich dnia, piloci i żołnierze spod znaku polskich skrzydeł kolejny raz zasłużyli sobie na najwyższe wyrazy uznania.

Tekst: mjr Dariusz Osowski

Zdjęcia: mjr Dariusz Osowski, mjr Marek Pawlak