NASI NIEZŁOMNI

Żołnierze WYKLĘCI

Redakcja Polish News, została zaproszona do świętokrzyskiego Stawu Kunowskiego, gdzie historyk Jan Gomułka Iłżecki, prelegował temat Żołnierzy Wyklętych. Grupa Literacka Wesołe Krykowianki, recytowała dodatkowo okolicznościowe wiersze. Najpiękniejsze wiersze deklamowała pani Teofila Irena Olszewska z córkami.

.No cóż gdy trudy wojny trwają

a ciężka ręka oprawcy cię ściska

to wtedy tacy żołnierze bywają

którzy walczą….lecz nigdy nie ujrzysz ich z bliska

Żołnierze niezłomni, to powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Był to ruch partyzancki, stawiający opór nagminnej sowietyzacji Polski. Toczył on zatem walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR rozsianymi w Polsce.

Organizacja

Liczbę członków wszystkich organizacji konspiracyjnych, szacuje się na 180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej, w Polsce działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu Józef Franczak noszący pseudonim „Lalek”, zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych (woj. lubelskie) dnia 21 października 1963 roku. Większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji wielkich mocarstw światowych, czyli państw mających gwarantować postanowienia jałtańskie. Po masowych ujawnieniach członków podziemia w trakcie rzekomej amnestii, uwięziono ogromną liczbe prawdziwych patriotów polskich.

Na okupowanych terenach Polski

Na okupowanych przez Armię Czerwoną terenach Polski, ustanawiane były komendantury wojskowe Armii Czerwonej umożliwiające terror organizowanym przez NKWD organom resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Gdy Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski w roku 1944, miały wówczas miejsce w imię systemu komunistycznego masowe aresztowania, deportacje i terror wobec polskiej ludności cywilnej. Jeszcze w okresie okupacji niemieckiej działalność radzieckich dywersantów spadochronowych, polegała głównie na tropieniu oddziałów Armii Krajowej. Przy tym skupiali się oni na mordowaniu ludności wiejskiej, udzielającej pomocy Armii Krajowej, napadaniu na dwory, paleniu kościołów i likwidowaniu inteligencji polskiej, w której upatrywano ostoję patriotyzmu i polskości.

Walczyli z konspiracją

NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległościową podstępnymi metodami. Po aresztowaniu Jana Mazurkiewicza, ps. „Radosław” utworzono Centralną Komisję Likwidacyjną AK. Obiecywała ona „łaskę”, mimo iż żołnierze AK nie popełnili przestępstw przeciwko narodowi, to jeszcze ubecy mieli tajną instrukcję, by ujawniających się AK-owców po ich ewidencji „internować i odosobnić”, a następnie zabić. W 1945 roku, ujawniło się około 50 tys. żołnierzy podziemia. Zebrana w toku przesłuchań wiedza, posłużyła komunistom do późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcia do osób nadal prowadzących walkę konspiracyjną.

Walka z podziemiem

Do walki z polskim podziemiem Komitet Bezpieczeństwa, skierował: 47 pułków piechoty, 2 brygady artylerii ciężkiej, 18 pułków artylerii lekkiej, 5 samodzielnych dywizjonów artylerii ciężkiej, 5 pułków czołgów, 3 pułki kawalerii i jeden pułk saperów Wojska Polskiego. Były też włączane oddziały Milicji Obywatelskiej. Ogółem do walk z podziemiem zbrojnym, przeznaczono około 150–180 tysięcy żołnierzy i milicjantów. Razem z ORMO, zaangażowano ponad 250 tysięcy ludzi, do wybicia rodaków, kochających Ojczyznę …..Wolną Ojczyznę.

Pani Olszewska recytowała kolejny wiersz, po czym jej obie córki gorące patriotki, wywiesiły biało-czerwoną flagę przed krynkowską Świetlicą Kultury, zapaliły znicz i w cichej modlitwie oddały cześć żołnierzom polskiego podziemia. Zięć pani Olszewskiej, zakupił biało-czerwone bukiety róż, które złożył pod pomnikiem ofiar Katynia i ze łzami w oczach zaśpiewał znaną wszystkim „Rotę”, Marii Konopnickiej. Za taki gest pani Olszewska publicznie ucałowała zięcia w dłoń i rzekła….jesteś nie tylko synem mym kochanym, ale zacnym synem tego narodu…..

…O Polsko ileś ty przeszła bólu i nieszczęścia

gdy ciebie sowiecki tyran ucapił w objęcia

gdy tyle łez lałaś gdy tyle cierpienia

a żołnierz wyklęty …chciał los trudny zmieniać….

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz