Nabór na Kurs Dokumentalny w Szkole Wajdy Zrób z Nami Swój Film!

Główną ideą kursu jest „od pomysłu do filmu”. Każdy uczestnik zgłasza pomysł na film – najlepsze projekty są realizowane pod opieką artystyczną wykładowców, którzy towarzyszą mu radą i wsparciem na każdym etapie, od dokumentacji po montaż i udźwiękowienie. W tym roku, na podstawie doświadczeń dotychczasowych edycji proponujemy dwuetapowy Kurs Dokumentalny. Do uczestnictwa w drugim etapie zostaną wybrani autorzy najlepszych projektów i najlepszych etiud zrealizowanych w pierwszym etapie. Największe szanse na realizację będą miały projekty związane z Warszawą i Mazowszem. Organizatorzy nie wykluczają możliwości rozwoju i realizacji innych projektów.

Naszym zdaniem sens filmu dokumentalnego nie polega na opisywaniu rzeczywistości, ale na jej interpretacji. Film dokumentalny bierze się ze zderzenia rzeczywistości z indywidualnością autora: z jego przemyśleniami, intensywnością patrzenia, z jego wrażliwością i intuicją. Twoje życie wewnętrzne jest takim samym elementem rzeczywistości, jak ten, z którym się zetkniesz, robiąc film. Dlatego interesuje nas:

Twoja umiejętność zobaczenia w rzeczywistości tego, co dla Ciebie najważniejsze

Twój autorski punkt widzenia.

Twoja zdolność znalezienia optymalnych środków wyrazu.

Naszym zadaniem jest tylko pomóc Ci wyrazić się najpełniej poprzez otaczającą nas rzeczywistość. Zapraszamy pasjonatów filmu dokumentalnego: studentów i absolwentów uniwersytetów lub innych szkół wyższych; absolwentów szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim, a także dziennikarzy, scenarzystów filmowych – wszystkich, którzy mają już za sobą jakieś doświadczenia filmowe.

Marcel Łoziński, Jacek Bławut, Katarzyna Maciejko-Kowalczyk

PROGRAM KURSU

Realizacja trzyminutowej etiudy dokumentalnej na zadany temat (do tej pory była to “Cisza” lub „Podróż”); w tym roku „Trzy pytania” – pierwszym ćwiczeniem praktycznym będzie przeprowadzenie krótkiej rozmowy z bohaterem, podczas której powinny paść odpowiedzi na najważniejsze zdaniem reżysera pytania.

Zajęcia warsztatowe: masterclass reżyserski, operatorski, montażowy, dźwiękowy

Analiza wybranych filmów dokumentalnych. Podstawowe klucze warsztatowe. Jak dokumentaliści robią swoje filmy? Jakie stosują środki wyrazu? Po co te filmy zostały nakręcone?

Spotkania autorskie z filmowcami, dziennikarzami, pisarzami.

Autorski punkt widzenia. Rozpoznawanie rzeczywistości i własnego stosunku do niej.

Znalezienie tematu. Pomysł wynikający z rzeczywistości a rzeczywistość jako odbicie pomysłu.

Dokumentacja tematu.

Pisanie i omawianie scenariusza.

Zdjęcia.

Montaż filmu. Szukanie optymalnej wersji, która najpełniej odda myśl autora.

Ewentualne dokrętki i dalszy montaż. Funkcjonowanie dźwięku spoza kadru; rola muzyki.

Zgranie filmu.

Omówienie powstałych filmów.

I etap:  styczeń 2009 – kwiecień 2009, 15-20 uczestników

5 sesji po 3-4 dni: zajęcia warsztatowe, wykłady, projekcje, analizy filmów i spotkania autorskie, realizacja ćwiczenia dokumentalnego.

Koszt: 2 000 PLN, plus koszt sesji wyjazdowej 500 zł

II etap: maj 2009 – maj 2010, 6-8 uczestników

6 sesji po 4 dni zajęć warsztatowych. Między sesjami: dokumentacja, zdjęcia, montaż.

Program:

– rozwój scenariusza projektu na film dokumentalny. – omówienie i konsultacje materiałów z dokumentacji, zdjęć, układek montażowych.

– produkcja filmu (aktywny udział w tworzeniu budżetu*, pozyskiwania środków, przygotowaniu materiałów promocyjnych)

Koszt: 3000 PLN

* Szkoła dopuszcza możliwość koprodukcji filmów z reżyserami lub/i innymi producentami, zachowując przy tym status i uprawnienia głównego producenta.

REKRUTACJA

Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów:

1. Pierwszym etapem jest wstępna selekcja kandydatów na podstawie dostarczonych do szkoły do 30 października 2008  następujących dokumentów:

CV ze szczegółowym opisem  dokonań artystycznych i filmowych oraz uzasadnieniem, dlaczego chcą Państwo zajmować się filmem dokumentalnym – 3 kopie

Ankiety ze zdjęciem (dostępna na: www.wajdaschool.pl) –  3 kopie

Lista 5 najważniejszych pytań, jakie chciałbyś/chciałabyś zadać swojemu bohaterowi, gdybyś robił/-a o nim film (możesz go krótko opisać) – 3 kopie

Pomysłu na film dokumentalny ok. 25 minut (zapisanego na maksimum 2 str. tekstu), który miałby być zrealizowany w drugim etapie programu – 3 kopie

Jednej lub kilku prac własnych: filmowych (nośnik:DVD), prac fotograficznych, scenariuszowych lub innych literackich, prac plastycznych, itp. – 3 kopie

Spisu załączonych prac

Dowodu wpłaty za egzamin w wys. 180 zł na konto: 35 1020 1013 0000 0702 0144 5972 ; Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

2. Drugim etapem będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (druga połowa listopada 2008), przeprowadzone przez Marcela Łozińskiego i Jacka Bławuta.  O ich dokładnej dacie poinformujemy po I etapie.

Uwaga:

– prace własne należy dostarczyć do szkoły w 3 podpisanych teczkach;

– prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie;

– prosimy o numerowanie stron;

Nadesłanych prac, w tym płyt DVD nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nie przysyłanie oryginałów dokumentów – prace będą zniszczone.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Kursu. Kurs jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

SZKOŁA ANDRZEJA WAJDY

Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy to wyjątkowe miejsce: jedyne tego rodzaju w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Łączy edukację z produkcją filmową – zarówno dokumentalną, jak i fabularną, aktywnie wspierając młodych, utalentowanych twórców. Do grona jej wykładowców i opiekunów artystycznych realizowanych filmów zaliczają się najsłynniejsi, doświadczeni i aktywni zawodowo filmowcy: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Edward Żebrowski, Marcel Łoziński, Jacek Bławut, Agnieszka Holland, Volker Schloendorff, Aleksander Sokurow, Krzysztof Materna, Andrzej Titkow. W ciągu sześciu lat istnienia Szkoła przeprowadziła 16 kursów, które w sumie ukończyło ok. 350 osób (a kilkadziesiąt kolejnych skorzystało z pomocy w formie konsultacji i opieki artystycznej) oraz wyprodukowała ponad 30 filmów dokumentalnych lub krótko- i średniometrażowych fabularnych, a także ponad 200 etiud. Szkoła nie jest nastawiona na zysk – dochody przeznacza na cele statutowe, a opłaty stanowią nie więcej niż 15% kosztów kształcenia. Jest objęta patronatem Europejskiej Akademii Filmowej oraz mecenatem Telekomunikacji Polskiej. Nasze działania wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej, Program Media Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym Szkoła otrzymała nagrodę dla Najlepszego Producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych.

Więcej na: www.wajdaschool.pl

MISTRZOWSKA SZKOŁA REŻYSERII FILMOWEJ ANDRZEJA WAJDY

00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21; tel. / fax (22) 851 10 56;

e-mail: [email protected] ;  www.wajdaschool.pl