Na Dzień Świętego Walentego

…na gzymsie w oknie tęsknota rozpięta
z podmuchem wiatru szeleści cichutko
miłości młodzieńczej chyba nie pamięta
a uśmiech na twarzy, gdzieś odpłynął łódką

gdy śniegi za oknem kłębią się szalone
a serce ciągle nie ma bić dla kogo
za przyjaźnią ruszaj, gdzieś w nieznaną stronę
a jesienne liście, błysną w słońcu błogo….

Miłość, to trudne do zdefiniowania zjawisko. Jest ono definiowane jako uczucie, które przejawia się w relacji do drugiej osoby. Jest ono bardzo kruche i delikatne, zatem aby ono trwało, musi być ciągle podsycane.

Serca dwa

Miłość jest połączona z silną potrzebą stałego obcowania z osobą, będącą obiektem naszego afektu. Przyjaźń, jak niegdyś mawiał Arystoteles, jest jedną z cnót, które człowiek otrzymał od Boga, w akcie jego stwarzania. Filozof ten twierdzi, że istnieje kilka rodzajów przyjaźni. W powszechnej definicji jednakże, przyjaźń oznacza altruizm, czyli bezinteresowne działanie na rzecz innej osoby. Jednak, przyjaźń to szczególnie uduchowiony przejaw altruizmu odwzajemnionego.

Mój przyjaciel

Zawieranie przyjaźni odbywa się w różny sposób, podobnie ma się to z miłością. Miłość jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury, psychologii i religii. Przez niektórych ludzi, bywa ona uważana za sens życia ludzkiego, czyniąca ich prawdziwym i w pełni szczęśliwym człowiekiem.

…spojrzeć w twe oczy, jakby zapłakane
co tęsknią za tym, co nigdy nie wróci
ktoś kiedyś ci poda swe ręce kochane
i miłość jak dawniej w twe serce powróci

i spojrzysz w twarz tej drogiej osoby
i uśmiech dasz jej, cenny jak rubiny
miłość jej wyznasz na rożne sposoby
nie mówiąc nic, nie mówiąc w tej chwili…

Bądźmy typowym racjonalnym przykładem dobroci ludzkiej, która niejednokrotnie odbije się gromkim echem od obserwujących nas młodych, często zagubionych i nie usystematyzowanych ludzi. Czynienie dobra, to nie tylko typowy akt ludzkiego postępowania, ale to szczególny akcent dawnej polskości, z której wywodzą się nasze korzenie.

….Gdy wiatr zawieje i rzuci chłodem
gdy serce ściśnie ból nieprzebrany
to zapal świecę i pomyśl sobie, że,,,,
jesteś przez innych bardzo kochany

ktoś da ci kurtkę, da szalik zielony
okruch dobroci i okruszek chleba
przyjdzie przyjaciel gdzieś z dalekiej strony
pomoże w biedzie, gdy będzie potrzeba

spocone wytrze szyby na werandzie
a może cicho do ucha coś szepcze
parasol otworzy gdy śnieg na cię spadnie
i miłym uśmiechem twe serce połechcze….

W dawnych czasach

W odległych czasach, nie wolno było przejść obojętnie obok drugiej chorej i potrzebującej wsparcia osoby. Starajmy się zatem żyć tak, jak nas uczył tego Syn Boży, jak uczą nas i specyficznie kierują nami w tym względzie stare prawdy historyczne, a także ci, którzy są sukcesywnymi darczyńcami. Jednak miłość, to takie uczucie, który czyni nas lepszymi, nie tylko dla ukochanej osoby, ale i dla reszty świata, w którym dane nam było żyć. Świętujmy ten czas, to wyjątkowe świętego, którego patronem jest Święty Walenty.

…radośnie dostrzegam wiatr huczący w polu
i serce dam temu kto kochać potrafi
w trudzie życia i w każdym dniu piękna mozołu
dostrzegać tam piękno, które między nami

i bicie serc naszych gdy buchnie godzina
i oddech nasz drogi i myśli tułacze
gdy cię nie ma blisko, to tak jak bez życia
płaczą moje oczy no i dusza płacze….

teskt i wiersze EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ