Na co dzień pomagają innym, Teraz sami potrzebują pomocy.

 Na świecie jest wiele jednostek straży pożarnych. Wykonują one podobną funkcję, ratują życie i mienie ludzkie podczas pożarów, wypadków samochodowych lub innych klęsk żywiołowych. Jednakże Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie Turawskim jest szczególna. Powstała bardzo dawno temu, gdyż w 1910 roku i do dnia dzisiejszego jej członkowie udzielają się bezinteresownie, dla dobra społeczności lokalnej, czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Turawa. Aby OSP sprawnie mogła wykonywać zadania, dla których ją powołano, jednostka musi dysponować dobrze wyszkolonymi ratownikami, ale szczególnie odpowiednim zapleczem technicznym.

 Star 244 Kadłubskich strażaków. Z zewnątrz nie wygląda tak źle ale swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Pomimo częstych napraw dokonywanych przez mechaników może odmówić posłuszeństwa podczas wyjazdu na akcję.

Z racji tego iż najbliższa Zawodowa Straż Pożarna znajduje się w odległości 25 kilometrów od Kadłuba Turawskiego, to zastępy OSP docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsze: udzielając pomocy przedmedycznej, wsparcia psychologicznego, jak również podejmując działania ratowniczo-gaśnicze. Członkowie OSP w Kadłubie Turawskim cały czas się doszkalają, biorą udział w kursach szkoleniowych, jak również każdą wolną chwilę poświęcają na doskonalenie technik ratowniczych.

 Wysłużony 30 letni Star wyjeżdża do wielu zdarzeń. Do największych można zaliczyć: -gaszenie największego pożaru jaki miał miejsce w Polsce – koło Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, -powódź 1000 lecia w 1997 roku, -powódź w 2010 roku.

Jednakże największą bolączką jednostki jest samochód ratowniczo-gaśniczy, który został wyprodukowany w 1985 roku. Wiele lat służby oraz częste wyjazdy do zdarzeń sprawiły iż często jest unieruchomiony i nie może wziąć udziału w akcjach ratowniczych. Tylko dzięki wspaniałej ekipie mechaników udaje się go”reanimować”. Jednak brak sprawnego samochodu może mieć fatalne skutki, gdyż każdy wypadek lub pożar może zakończyć się tragedią.

Niestety środki finansowe naszej jednostki nie pozwalają na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dlatego bardzo prosimy o pomoc w zgromadzeniu funduszy na zakup pojazdu tak ważnego dla naszych działań, jak również dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Turawa.
Aby wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Kadłubie Turawskim prosimy wejść na stronę fundacji GlobalGiving Foundation -projekt: New Fire Truck For The VFS In Kadlub Turawski
link:
http://www.globalgiving.org/projects/new-fire-truck-for-the-vfs-in-kadub-turawski/

Z wyrazami szacunku
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubie Turawskim

 Sekcja ratowniczo-gasnicza OSP Kadłub Turawski. Młodzież zamiast siedzieć przed komputerem aktywnie spędza czas w jednostce. Od starszych kolegów uczą się postaw prospołecznych, wspólnie doskonalą techniki ratownicze.