Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Powstanie muzeum
Muzeum powstało w 1959 roku, jedynie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Stanisława Fischera. On to podarował nowo utworzonej placówce muzealnej, własną kolekcję, w skład której wchodziły niezwykłe zbiory dawnej rzeźby ludowej i malarstwa. Wśród tych zbiorów, znajduje się też szereg starodruków i cennych rękopisów, znamienitych pamiątek cechowych, militariów oraz okazów z epok archaicznych.

 

 

W dawnym budynku dominikanów
Siedzibą placówki, jest budynek dawnego klasztoru zakonników dominikańskich. Budynek ten, z biegiem czasu stracił funkcję sakralną po pożarze, który nastąpił w roku w 1751. Następnie pełnił on tylko, funkcje czysto świeckie, będąc siedzibą władz administracyjnych.

Portret Rotmistrza Pileckiego

Piękne i okazałe zbiory

W tym uroczym obiekcie kulturalnym, prezentowane są zbiory z zakresu archeologii jak też i historii Bochni. Jak nie trudno się domyśleć, zbiory te szczególnie opisują znajdującą się tu kopalnię soli. Nie można ominąć znajdujących się w tutejszym muzeum zbiorów opisujących kultury afrykańskich ludów, azjatyckich jak też i południowo – amerykańskich. W murach tego zacnego muzeum, są też zgromadzone eksponaty w postaci prac takich twórców jak Teodor Axentowicz, Olga Boznańska i Julian Fałat.

Na wzór obiadów czwartkowych u króla Stasia

Od 1983 roku, muzeum bocheńskie organizuje Czwartkowe Spotkania Muzealne, będące odczytami i prelekcjami, związanymi z humanistyką. Spotykają się na nich zacni ludzie sztuki i kultury, wymieniający swoje racje i poglądy w szerokim gremium.

Redakcja Polish News, dziękuje pani Janinie Kęsek za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie.

Ewa Michałowska – Walkiewicz