MÓWIĘ POCHYLONĄ CAMBRIĄ

 

Redakcja Polish News, została zaproszona na poemat Elżbiety Musiał, do klubu muzycznego Czerwony Fortepian w Kielcach. Poemat ten nosił tytuł „Mówię pochyloną cambrią”. Pani Elżbieta, za swoje dzieło otrzymała Pierwszą Nagrodę w II Konkursie Literackim im. Stefana Żeromskiego. Poemat ten, w szczególny sposób, skupia uwagę odbiorcy skondensowanym słowem i uruchamia on przestrzenie ludzkiej wyobraźni.

Magiczny klimat sztuki

Poemat Elżbiety Musiał, w scenicznym wydaniu wzbogacony został o ruch i muzykę, które w idealny sposób integrowały się z tekstem. W spektaklu tym jako w performensie nowoczesności, wystąpili: Elżbieta Musiał, Barbara Wrońska, Szczęsny Wroński (słowo a także, Marzena Trzebińska (śpiew) oraz Lech Skawiński (akordeon).

Poetycka opowieść

Kanwa tej poetyckiej opowieści, została osnuta na tle losów rzeźbiarek: Katarzyny Kobro, Camille Claudel oraz malarki Fridy Kahlo i poetki Elinor Wylie Morton. Opowiesć zatem jak nie trudno się domyśleć, pełna jest wibrujących emocji i tajemnicy ludzkich losów poszukujących spełnienia, poprzez spotkanie z INNYM. Krótko mówiąc, jest to historia pewnego motyla, który niespodziewanie nam się objawił. I jak mówi tekst poematu…. „Motyl to jest takie zwierzę, które w kruczych włosach śpiewa zmartwychwstanie” .

Spektakl był naprawdę uroczym spełnieniem ludzkich oczekiwań, zwiazanych ze sztuką. Jest tu w szczególny sposób wysublimowane piękno i precyzja aktorkiego rzemiosła.

Dla pani redaktor naczelnej i portalu Polish News, wielu z zebranych gości, życzyło wszystkiego dobrego.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]