MNK Partners uruchamia fundusz POLSKA by MNK SPF

Małgorzata Cieślak-Belgy, dyrektor inwestycyjny w MNK Partners

MNK Partners, niezależna firma zarządzająca aktywami, specjalizująca się w ogólnoeuropejskich inwestycjach w nieruchomości o wysokim potencjale wartości, ogłasza uruchomienie funduszu POLSKA by MNK, specjalistycznego funduszu profesjonalnego (FPS), podlegającego prawu francuskiemu w formie FCP, którego celem jest inwestowanie głównie w aktywa nieruchomościowe Core+ w sektorze biurowym, logistycznym i handlowym w Polsce.

Mansour Khalifé, prezes i założyciel MNK Partners.

Polska to jeden z najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie z perspektywami wzrostu, które naszym zdaniem są trwałe i obiecujące. Polska ma uprzywilejowaną pozycję, biorąc pod uwagę jej położenie geograficzne, liczbę ludności oraz dynamizm i dywersyfikację gospodarki. Rozwój polskiego rynku nieruchomości sprzyja średnioterminowym strategiom buy-to-let, a to właśnie chce zaoferować fundusz Polska – wyjaśnia Mansour Khalifé, prezes i założyciel MNK Partners.

Cele i cechy charakterystyczne funduszu: połączenie zysku z potencjałem tworzenia wartości.

Dzięki oportunistycznej i zdywersyfikowanej strategii Fundusz Polska będzie dążył do zbudowania portfela aktywów o wartości 100 milionów euro poprzez inwestowanie w aktywa nieruchomościowe Core+ w Polsce.

Fundusz będzie koncentrował się na rynku polskim, przede wszystkim na segmentach logistyki, biur i parków handlowych, które świetnie zdały egzamin podczas okresu pandemii i lockdownów. Możemy również inwestować w inne segmenty rynku oraz w krajach sąsiednich, jeśli znajdziemy tam atrakcyjne produkty – mówi Małgorzata Cieślak-Belgy, dyrektor inwestycyjny w MNK Partners.

Spółka zarządzająca zidentyfikowała już aktywa, które odpowiadają tej strategii. O swoich przejęciach poinformuje do trzeciego kwartału 2021 roku.

Prężny rynek i strategiczne położenie geograficzne

Polska jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych krajów w Europie, z perspektywami trwałego wysokiego wzrostu, pomimo kryzysu wywołanego przez Covid-19. Zajmuje uprzywilejowaną pozycję, biorąc pod uwagę jej strategiczne położenie geograficzne w sercu Europy, wielkość jej coraz bardziej wykwalifikowanej populacji (Warszawa, Kraków i Wrocław należą do miast europejskich, w których odsetek dorosłych z wyższym wykształceniem jest najwyższy) oraz dynamikę i dywersyfikację jej gospodarki (stopa bezrobocia na poziomie 3,8% w 2020 r.). Polska, która od 17 lat jest silnie zakotwiczona w UE, przyciąga również coraz więcej kapitału zagranicznego.

Ten dynamizm znajduje odzwierciedlenie w sektorze nieruchomości poprzez rozwój nowoczesnych, wysokiej klasy biurowców, otwieranie centrów i parków handlowych w różnych miastach kraju, oraz rozwój bazy logistycznej w pobliżu szlaków komunikacyjnych powstałych w ostatnich latach. Jeśli dodamy do tych warunków wyższe niż w Europie Zachodniej stopy kapitalizacji przy zakupie, łatwo zrozumieć zainteresowanie inwestowaniem na polskim rynku nieruchomości – mówi Mansour Khalifé.

Lokalny zespół w sercu Europy.

W ramach swojej globalnej strategii europejskiej, a w szczególności dla funduszu Polska by MNK, grupa MNK otworzyła biuro w Warszawie w 2020 roku, aby lepiej oddziaływać w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Lokalny zespół składający się z doświadczonych i cenionych pracowników, śledzi rynek i inwestycje w celu lepszego ugruntowania pozycji grupy w regionie i uprzywilejowanego dostępu do aktywów wysokiej jakości, a także do lokalnych graczy. Decyzje inwestycyjne i zarządzanie funduszami są prowadzone z Paryża.

Poza tą lokalną obecnością, MNK Partners posiada silną ekspertyzę na ogólnoeuropejskim rynku nieruchomości. Zespół ma na swoim koncie europejskie osiągnięcia, z ponad 5 miliardami euro zainwestowanymi w całej Europie (15 krajów) w ciągu ostatnich 15 lat.

Od wielu lat działamy w Europie, co pozwala nam zrozumieć cykle zachodzące na europejskim rynku nieruchomości i korzystać z rozbudowanej sieci partnerów w każdym z europejskich krajów. Dzięki tej lokalizacji w sercu Europy Środkowej uważamy, że mamy uprzywilejowany dostęp do najlepszych możliwości inwestycyjnych w najlepszym interesie naszych inwestorów – wyjaśnia Miranda Khabiri, Dyrektor Zarządzający MNK Partners.

O MNK Partners

Grupa MNK Partners, z siedzibą w Paryżu, Luksemburgu i Warszawie, jest firmą specjalizującą się w ogólnoeuropejskich inwestycjach w nieruchomości o wysokim potencjale wartości dla francuskich i międzynarodowych klientów profesjonalnych. Stworzona w 2017 roku przez Mansoura Khalifé, MNK Partners Group pozycjonuje się jako jeden z wiodących graczy w świecie paneuropejskich profesjonalnych funduszy nieruchomości.

Grupa organizuje i zarządza poprzez swoją firmę zarządzającą MNK partners France, rozwiązaniami inwestycyjnymi w ramach mandatów zarządzania zbiorowego i zarządzania prywatnego (fundusze dedykowane, transakcje klubowe).

Unikalne doświadczenie MNK Partners w zarządzaniu inwestycjami i aktywami, jakość badań i “butikowe” podejście do wyzwań stawianych przez klientów pozwalają grupie wykorzystać ogromną wiedzę w zakresie strukturyzacji finansowej i nieruchomości oraz lepiej identyfikować i realizować możliwości inwestycyjne.

Grupa zatrudnia obecnie 15 pracowników w 3 europejskich biurach (Paryż, Luksemburg i Warszawa) i jest zaangażowana w aktywa o wartości prawie 400 milionów euro, z czego około 200 milionów euro znajduje się pod zarządzaniem.