Mieczysław Szcześniak – w Chicago, 21 stycznia, 2017 r

 Koncert specjalny – Promocja płyty “Nierówni”   Sobota, 21 stycznia, 2017 r. – 7.00 pm – Kościół Św. Trójcy 

Mieczysław Szcześniak

Koncert specjalny – Promocja płyty “Nierówni”
Sobota, 21 stycznia, 2017 r.  –  7.00 pm 
Kościół Św. Trójcy 
1118 N. Noble St, Chicago, IL 60642

“Bo to co nas spotyka przychodzi spoza nas” (ks. Jan Twardowski)
Mieczyslaw Szczesniak – wokal

Paulinho Garcia – gitara, wokal
Geraldo De Oliveira – instrumenty perkusyjne
Heitor Garcia – instrumenty perkusyjne
Leandro Lopez – fortepian
Jack Zara – bas
Kwartet Smyczkowy:
Mark Agnor – violin
David Belden – violin
Loretta Gillespie – viola
Jill Kaeding – cello
Gość specjalny:
Grażyna Auguścik – wokal
Koncert prezentuje utwory z najnowszej płyty Mietka Szcześniaka zatytułowanej „Nierówni”.
Powstanie tej płyty było marzeniem M. Szcześniaka od wielu lat. Jego kompozycja do wiersza pt. ” Wiersz z banałem w środku” ks. Jana Twardowskiego – wydana jako (i  zaśpiewana przez niego) piosenka pt. ” SPOZA NAS” stała się wielkim przebojem, najczęściej publikowaną w radiach i wydawaną w kompilacjach jego piosenką.
Zamierzenie artysty było proste: podzielić się ulubioną twórczością Twardowskiego, przenosząc jego wiersze z serc do głów i na usta, żeby można było je śpiewać tańczyć, śmiać się i płakać po prostu – jak w wierszach Twardowskiego.
Forma miała dodać lekkości i podkreślić to, co ważne dla poety i kompozytora – ciepłą nadzieję, afirmację poetyckiej prostoduszności, zdystansowanej a niewymuszonej mądrości codziennej i zupełnie niecodziennej.
Dlatego opracowane przez Szcześniaka wiersze opowiedziane są przez kompozycje nawiązujące do akustycznej, lekkiej i pełnej słońca muzyki brazylijskiej, jej wyraźnych rodzajów: bossanova, samba, chorinjo, sao. Płyta jest w całości nagrana akustycznie, ma szlachetne, organiczne brzmienie. Żeby do treści dodać ciekawą formę – została nagrana przez brazylijskich muzyków w USA. Instrumentarium: gitara, bas, fortepian, trzech perkusjonistów, chórki ( wśród nich też Grażyna Auguścik) oraz zaaranżowany przez Krzysztofa  Herdzina – kwartet smyczkowy. 
Mieczysław Szcześniak nagrał osiem albumów solowych. Otrzymał trzy nagrody Fryderyka oraz nagrodę Bursztynowego Słowika podczas Sopot Festival. Fani kochają jego talent, unikalną barwę  wśród polskich solistów. Jego działalność artystyczna stanowi najbardziej unikalne i wyrafinowane aspekty muzyki.  Więcej: www.mietekszczesniak.pl 
KUP BILETY
http://www.grazynaauguscik.com/event/grazyna-auguscik-i-mietek-szczesniak/
www.soundsandnotes.org

Mieczyslaw Szczesniak
Only one Special concert in Chicago
Saturday, January 21st, 2017 – 7.00pm
Holy Trinity Roman Catholic Church 
1118 N. Noble St, Chicago, IL 60642

“That which we encounter comes from outside of us.”( Jan Twardowski)
 Mieczyslaw Szczesniak – vocal
 Paulinho Garcia – guitar, vocal
 Geraldo De Oliveira – percussion
 Heitor Garcia – percussion
 Leandro Lopez – piano
 Jack Zara – bass
 String Quartet:
 Mark Agnor – violin
 David Belden – violin
 Loretta Gillespie – viola
Jill Kaeding – cello
 Special guest:
Grazyna Auguscik – vocal

 The content of the concert are pieces from Mietek Szcześniak’s newest album titled “Nierówni” (English: “Unequal/Uneven”).
Szcześniak has dreamed about the album for many years. His composition for priest Jan Twardowski’s poem titled “Wiersz z banałem w środku” (English: “A Poem with a Ciché Inside”), published as a song (sung by Szcześniak) titled “Spoza nas” (English: “From Outside of Us”), became a great hit, Szcześniak’s most popular radio and greatest hits song.

The artist’s aim was simple: to share his love for Twardowski’s poetry and to move the poems from hearts to heads and mouths, so that they can be sung and danced, and evoke emotions expressed with free laughter and crying, like in Twardowski’s poems.
That is why the poems chosen by Szcześniak are told in compositions which evoke the acoustic, light, and sunny Brazilian music – its clearly distinguished types: bossa nova, samba, chorinjo, and sao. The whole album is acoustic, with a noble, organic sound. The content is complemented with great form: it was recorded by Brazilian musicians in the United States. Instruments: guitar, bass, piano, three percussionists, choirs (including Grażyna Auguścik) and a string quartet arranged by Krzysztof Herdzin.
Mieczysław Szcześniak has recorded eight solo albums. He received three Fryderyk awards and the Amber Nightingale award during the Sopot Festival. Fans love his talent, unique timbre, and unparalleled feeling among Polish soloists. His artistic activity represents the most unique and refined aspects of music.  

More:  www.mietekszczesniak.pl 

http://www.grazynaauguscik.com/event/grazyna-auguscik-i-mietek-szczesniak/
 www.soundsandnotes.org

sponsor: