Miecz z Wilkiem

Na tropie wilka passawskiego

 

Redakcja Polish News, wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, http://www.muzeum.elblag.pl/ przeglądała arcyciekawe oględziny wielu eksponatów, które pozwalały na zgłębienie rodzimej historii wieków średnich.

Cecha rycerza

Podstawową umiejętnością średniowiecznego rycerstwa, było posługiwanie się każdym rodzajem broni. Jednak najważniejszą umiejętnością w sztuce rycerskiego fechtunku, było władanie długim mieczem. System walki tą bronią opracował Johannes Lichtenauer, dając początek niemieckiej szkole szermierczej. Zasady walki długim mieczem, były podstawą do obrony nie do ataku przeciwnika, a przede wszystkim powinno się używać płazu miecza, a nie ostrza.

Sztuka fechtunku

Średniowieczny właściciel miecza, który oglądamy w muzeum opanował sztukę fechtunku w bardzo dobrym stopniu, o czym świadczą uszkodzenia na płazie miecza. Używał go też dość często, bowiem widnieją na nim liczne ślady po stoczonych walkach. Mieczownik, wytwarzający miecze rycerskie oznaczał swój wyrób w celu wyróżnienia go spośród innych, być może gorszych jakościowo wyrobów. Dlatego też warto jest podkreślić, iż wytwórnie mieczy Solingen i Passawa, zasłynęły ze swoich znakomitych wyrobów. Miecze wykonane w tych ośrodkach oznaczano symbolem tzw. wilka passawskiego, gdyż to Passawa była pierwszą miejscowością, która wytwarzała znakomite miecze rycerskie. Passawskie miecze słynęły z bardzo dobrej jakości w świecie średniowiecznym. W związku z tym zaczęły pojawiać się wyroby mające przypominać oryginalne, oznaczone symbolem drapieżnego ssaka. Znak wilka występuje na jednym z dwóch mieczy, które można zobaczyć na wystawie w Elblągu.

Nasza redakcja dowiedziała się, iż elbląski miecz ze znakiem wilka, ma swoją historię splecioną z wielką grunwaldzką bitwą rozegraną w 1410 roku. Polish News dziękuje panu Jeremiemu Stańcowi za zaproszenie na tak niezwykłą wystawę.

Video o muzeum:

http://www.muzeum.elblag.pl/s/2/o-muzeum

Ewa Michałowska – Walkiewicz