Mandala

Mandala Pauli Biskup

Artyzm z Suchedniowa

Mandala, to krótko mówiąc motyw artystyczny występujący głównie w sztuce nawiązującej do buddyzmu. Poprzez mandalę właśnie, pokazane jest malowanie właściwej drogi, a następnie niszczenie czegoś, co przeszkadza człowiekowi w osiągnięciu szczęścia. Mandalą ukazana jest droga transformacji człowieka praktykującego.

Koło i kwadrat

Mandala buddyjska, to inaczej mówiąc harmonijne połączenie koła z kwadratem.  Gdzie koło jest symbolem nieba, transcendencji, zewnętrzności i nieskończoności, natomiast kwadrat przedstawia sferę wewnętrzności, czyli tego co jest związane z człowiekiem i ziemią. Obie te figury geometryczne łączy punkt centralny, który jest zarówno początkiem, jak i końcem całego układu.

Rodzaje mandali

Istnieją różne rodzaje mandali. Są mandale oczyszczające, występują też mandale wzmacniające określone cechy lub poszczególne obszary ludzkiego życia. W najszerszym znaczeniu, mandale ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Na mandalach z Suchedniowa, przedstawione są pewne formy dynamizmu w postaci rzutów poziomych geometrycznych figur.

Dzieło Anny Biskup

Panie Anna i Paula Biskup z Suchedniowa, są mistrzyniami w malowaniu mandali, na które jest coraz większe zapotrzebowanie. Ludzie mandalami dekorują sobie mieszkania, miejsca pracy czy też kawiarenki i hotele. Patrzenie na mandalę daje wyciszenie i dążenie do czegoś lepszego i trwalszego, niż obecne życie. Oprócz mandali artystki z Suchedniowa, malują inne piękne obrazy, które stanowią o precyzji i mistrzostwie ich wykonawczyń.

Ewa Michałowska -Walkiewicz