Korespondencja z Gniezna – pierwszej stolicy Polski

W redakcji Radia Gniezno od lewej: Małgorzata Tomczak, prezes Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych, prowadząca program red. Magdalena Borowska i  red. Andrzej Baraniak z Chicago. Foto:” Radio Deon

O Klubie Nauczycieli Polskich i Polonijnych pisaliśmy już na łamach polonijnej prasy, oraz o tym, że w. wymieniony Klub został założony przez panią Małgorzatę Tomczak, emerytowaną nauczycielkę z Gniezna, którą zachwyciła się nasza chicagowska polonią, a w szczególności działalność polonijnych szkół.

Pani Małgosia przyjechała do Wietrznego Miasta w 2016 roku na zaproszenie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, jako przedstawicielka władz miasta Gniezna i powiatu oraz senatora RP Roberta Gawła. Jak  sama wspomina, Chicago skradło jej serce, a praca tutejszych nauczycieli to  nie tylko przejaw ogromnego patriotyzmu, ale też największy kunszt pedaogiczny i wychowawczy.

Przekłada się to na postawę polonijnej młodzieży, która nie tyko ma ogromą wiedzę o kraju nad Wisłą, ale i szanuje  polskie obyczaje,  kultywuje polski  język i kulturę.

…”Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych”, jest nie tylko hołdem oddany nauczycielom , ale też organizacją, która działając poza podziałmi politycznymi czy wyznaniowymi ma łączyć polonijne szkoły z całego świata…” – mówi pani Małgosia, prezes Klubu. 

W styczniu 2017 roku klub rozpoczął swoją działalność międzynarodowym projektem edukacyjnym ,,Nasze Miasto – nasze Gniazdo”, a  Radio Deon objęło patronatem medialnym to nowatorskie przedsięwzięcie.

Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – mówi nam koordynator projektu, Elżbieta Berkowicz z Chicago, nauczycielka i vice prezes klubu.

-W tej chwili realizujemy drugi etap projektu, w którym uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące miasta w którym znajduje się szkoła partnerska – mówi pani Ela. Cała atrakacja polega na tym, że projekt realizowany jest w formie mutimedialnej. Szkoły które uczestniczą w naszym projekcie, nagrywają krótkie filmy, które stanowią zarówno ogromną wartość dydaktyczną jak i społeczno – promocyjną.

Dzięki takiej formie uczniowie i nauczyciele mogą się wzajemnie poznać, zobaczyć , posłuchać języka polskiego, często z  innym, ciekawym akcentem. 

Szkoły już nadsyłają pierwsze filmy, a my jestśmy po prostu zachwyceni zarówno poziomem merytoryczym, jak i profesjonalizmem nagrań. Mamy nie tylko wspaniałych nauczycieli, ale i zdolną młodzież która jest najpiekniejszą wizytówką Polski na całym świecie.

W projekcie bierze udział ponad trzydzieści szkół z całego świata, w tym cztery polonijne szkoły z aglomeracji chicagowskiej, obok placówek z  Wiednia,Białorusi, Szkocji, Włoch czy odległego Szanghaju.

Cieszymy się , że nie przyjęliśmy formy konkursu, gdyż nie chodziło nam o współzawodnictwo, ale wzajemne poznanie się,  wymianę doswiadczeń, a przede wszystkim nawiązanie współpracy. W dobie wszechobecnej rywalizacji i zatracania takich wartości jak dobro, przyjaźń czy bezinteresowna pomoc, wydaje nam się szczególnie ważne, aby młodzi ludzie, Polacy w różnych zakątkach świata poznali nasze tradycje, historię i kulturę w atmosferze wzajemnej akceptacji i zrozumienia. 

Staramy się popatrzeć na Polskę z perpektywy tych ludzi, którzy jej nigdy nie widzieli i przedstawić jako piękny, z bogatą historią, a jednocześnie nowoczesny kraj, gdzie warto przyjechać i poznać go bliżej.

W imieniu Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych zapraszaszmy do Gniezna, gdzie Polska miałą swój historyczny początek. Zapewnimy nie tylko atrakcyjną ofertę turystyczyną, ale i możliwość uczestniczenia w zajęciach czy też spotkania integracyjne z naszą młodzieżą i władzami miasta.

Dziekujemy serdecznie wszystkim patronom naszego projektu,  w tym Radiu  Deon, za wspieranie naszej  inicjatywy i zapraszamy do obejrzenia filmu, nadesłanego przez szkołę z Białorusi.

 a także z Chicago   https://www.youtube.com/watch?v=Vdotn_Xv-ac

Patrząc na tych wspaniałych młodych ludzi, jakże aktualne wciąż są słowa poety, Julian Tuwima:

“Ziemia ojców, dziadów i pradziadów należy zastąpić argumentem ziemia dzieci, wnuków i prawnuków.”

Pozdrawiam serdecznie

Ela Berkowicz CHICAGO

Kontakt : KLUBEM NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH :  [email protected]