Komunikat o wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015

Informujemy, że uruchomiony został elektroniczny system rejestracji do spisu wyborców w nadchodzących Wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Jest on dostępny na stronie internetowej:
https://ewybory.msz.gov.pl/

 

Zachęcamy wszystkich do dokonywania samodzielnej rejestracji za pośrednictwem tej strony internetowej. Będzie to dla Państwa najszybszy i najdogodniejszy sposób rejestracji do spisu wyborców.
Wyborcy mogą również dokonać rejestracji w spisie za pośrednictwem: poczty elektronicznej ([email protected]), osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie (pod numerem: 312-337-8166 wew. 257, 202 lub 217) oraz faksem (pod numerem: 312-337-7841).

Formularz zgłoszenia, niezbędny do dokonania rejestracji w spisie wyborców osobiście, e-mailowo, listownie, telefonicznie lub faksem, można pobrać tutaj.

UWAGA: Dla rejestrujących się za pośrednictwem strony internetowej https://ewybory.msz.gov.pl/, formularz ten nie będzie konieczny, gdyż strona internetowa zapewni wszelkie instrukcje wymagane do dokonania rejestracji w spisie wyborców.