Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

Raporty Rotmistrza Pileckiego – wiedza więźniów o KL Auschwitz

Niniejszy artykuł jest skrótem przygotowanego do druku opracowania, krytykującego redukcję liczby ofiar KL Auschwitz do około miliona, dokonaną przez Muzeum Oświęcimskie w roku 1992 – przeciwstawioną Raportom Rotmistrza Witolda Pileckiego, organizatora wywiadu i ruchu oporu wśród polskich wojskowych w obozie. Rotmistrz raportował w roku 1945 o ok. 5 mln zamordowanych. Artykuł wskazuje, że przy braku należytej analizy, podważone zostały orzeczenia Wyroków Norymberskich, polskich Sądów i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Muzeum przyjęło, że spośród ponad 12 mln obywateli rozmaitych narodowości Rzeczpospolitej, utraconych w II Wojnie Światowej, tylko 2 mln Polaków utraciło życie obok zgładzonych ponad 3 mln Żydów mieszkających w Polsce przed 1939 r.. Analiza kilkuset publikacji wskazuje jednak na przedwczesne zamknięcie ustalenia faktycznej liczby ofiar obozu, przypieczętowującego niewiarę w zdolność polskich historyków i demografów do syntezy Polskiej Golgoty lat 1939-45.

[…]

Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

A Different View on the Łomża Region in Poland

During the past few years many things have been written about Łomża Land; and not only praise but also quite controversial things as well. One may ask about the point of writing about this region ? The goal is not to add yet another publication to the list but to set the record straight, to show a different image of the region and the people who have inhabited it for centuries.

The Jedwabne area especially has become an object of special interest for historians, sociologists, politicians and moralists, and the positing of various claims, not always flattering to the inhabitants of that part of Poland. I asked myself the question: do I have the right to speak out about Jedwabne ? After all, all kinds of scholars and journalists , people hoping to “bake” their plans (including financial plans) on this fire, are not shy about expressing their views on this issue.

[…]

Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

Ziemia Łomżyńska, jest mi bardzo bliska…

W ciągu zaledwie kilku lat pojawiło się wiele publikacji o Ziemi Łomżyńskiej, które wzbudziły wśród czytelników różne kontrowersje.

Ktoś może zapytać, dlaczego jeszcze ma coś czytać na ten temat. Więc odpowiadam. Czynię to nie po to, aby dodać jeszcze jedną pozycję, ale przede wszystkim dlatego, aby uporządkować kilka pojęć, spróbować ukazać trochę inny obraz tej właśnie ziemi i ludzi osiadłych na niej od wieków.

Szczególnie okolice, gdzie mieści się Jedwabne, stały się podmiotem dociekań ze strony historyków, polityków, socjologów, różnej maści moralistów, a co za tym idzie powodem do wysuwania najróżniejszych tez, nie zawsze pochlebnych dla mieszkańców tego zakątka kraju.

[…]