Artykuły~Articles

Motocykle w czasie II wojny światowej

  Motocykl ” Indian” fot:  o-historii.pl – Portal historyczny dla KAŻDEGO (o-historii.pl) Wystawa rekonstrukcyjna w Krynkach Redakcja Polish News, została zaproszona do świętokrzyskiego Boru Kunowskiego, by móc przedstawić naszym Czytelnikom historię motocykli w czasie II […]

Artykuły~Articles

Kierz Niedźwiedzi

Mogiła z powstania styczniowego Śladami polskich powstańców styczniowych Pan Zbigniew Ścisłowicz, podróżnik i poeta należący do Grupy Literackiej „Wiklina” w Skarżysku- Kamiennej, zasugerował Redakcji Polish News wycieczkę do Kierza Niedźwiedziego, aby przedstawić naszym Czytelnikom historię […]

Bez kategorii

PUNO – Historia kołem się toczy

Prof. Mirosław Matyja Szwajcaria Co ma wspólnego Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami kraju, z polską racją stanu albo z kreowaniem przyszłości Polski? Pozornie wydawałoby się, że bardzo niewiele. […]

Artykuły~Articles

Gołębie pocztowe służące w wojsku

Polska – okres II RP- psy z jukami do przenoszenia gołębi www.mojgolab.pl Historia gołębia pocztowego W dniu 8 grudnia, obchodzony jest w Polsce Dzień Kupca. Miał on swoje początki w okresie I wojny światowej, kiedy […]

Artykuły~Articles

Powstanie listopadowe

29 listopada 1830 roku Powstanie listopadowe, to polski zryw narodowy, wymierzony przeciw Rosji, naszemu ówczesnemu zaborcy. Wybuchło ono, w dniu 29 listopada 1830 roku. Przyczyny powstania Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego, było nie przestrzeganie przez […]

Artykuły~Articles

II-ga Rzeczpospolita: Wyzwolenie

Marcisz Bielski GH, USA, 11/07/2020 Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918, kiedy ciągle jeszcze na zawieszonych frontach brak było ostatecznego rozstrzygnięcia I-wszej Wojny Światowej, poprzedziły lata intensywnej pracy patriotów, którzy żyli pod każdym z trzech […]

Artykuły~Articles

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Dzień 11 listopada 1918 r. miał dla Polski wyjątkowe znaczenie, było to jej ponowne powołanie do życia po latach długiej niewoli. Polska stała się państwem niezależnym od jej byłych trzech zaborców. Niepodległość nie została nam […]

Artykuły~Articles

O Orlętach Lwowskich

Bohaterstwo i odwaga Redakcja Polish News, spotkała się w Kielcach z panem Leszkiem Mozerem, który opowiadał o dokonaniach swojego ojca Kazimierza, walczącego w szeregach Orląt Lwowskich w 1918 roku. Ta niezwykła nazwa Orląt Lwowskich dotyczy […]

Artykuły~Articles

STARY CMENTARZ PODGÓRSKI

Jest to najstarszy cmentarz komunalny na terenie obecnego Krakowa. Założony najprawdopodobniej pomiędzy 1784r. (kiedy to cesarz Józef II edyktem nakazał przenosić cmentarze z miejsc zamieszkanych), a 1794r. (z którego pochodzi najstarsza, znana jedynie z zachowanej […]

Artykuły~Articles

Śladami Kazimierza Bilskiego

https://ckziumragowo.pl/ Pomnik w Skarżysku Kamiennej Redakcja Polish News, w październikowe popołudnie wybrała się na Skwerek Kazimierza Bilskiego w Skarżysku – Kamiennej, aby tam oddać hold Wielkiemu Polakowi, mocno związanemu z tą świętokrzyską ziemią. Warto jest […]