Piaśnica Wielka
Historia Polski~Polish History

Tajemnica Piaśnicy

Piaśnica WielkaOfiary Drugiego Katynia

Piaśnica Wielka, to miejsce kaźni mieszkańców Kaszub dokonanej przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Przez miejscowość tę, przepływa rzeka również Piaśnica, która do dnia 1 września 1939 roku, na sporym odcinku swojego biegu stanowiła granicę polsko-niemiecką.

W pierwszych miesiącach II wojny światowej i okupacji ziem polskich przez Rzeszę Niemiecką, w odległości około 10 km od Wejherowa, po lewej stronie szosy wiodącej do Krakowa, na obszarze 250 ha Puszczy Darzlubskiej, została popełniona przez hitlerowców straszliwa zbrodnia, określana jako największa na Pomorzu i w Europie. Miejsce to nazwane jest potocznie Małym, lub Drugim Katyniem, a liczba ofiar kaźni niemieckiej sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy.

[…]

baby
Historia Polski~Polish History

Poles Love Peonies

babyChildren played, and parents held their new-borne. The blended fragrance of jasmine and peonies scented the air.  Quality conversation flowed among a delightful mix of people.

It all worked like magic: In defiance of superstition, this Friday 13th, the AMPOD garden party had great luck. 

In defiance of the weatherman, the clouds departed and the sun was bright.  In defiance of urban concrete, the participants found a green oasis.  People came, and the garden party was good.

[…]

Stanisław Michałowski, robotnik Hasagu wywieziony do Lipska.
Historia Polski~Polish History

Przymusowi robotnicy III Rzeszy

Stanisław Michałowski, robotnik Hasagu wywieziony do Lipska.Przymusowe zatrudnienie Polaków w III Rzeszy, stanowiło jeden z podstawowych elementów hitlerowskiej polityki okupacyjnej. Założenia Hitlera, wyznaczały Polakom rolę niewolników pracujących na rzecz niemieckiej Rzeszy, a ziemie polskie traktowały one jako rezerwę taniej siły roboczej.

Rozporządzeniami Generalnego Gubernatorstwa z października 1939 roku, wprowadzony został przymus pracy Polaków na rzecz Niemiec, obejmujący ludzi w wieku 18-60 lat. Jednakże już w dniu 14 grudnia tegoż samego roku, przymus ten dotyczył także i młodzieży poniżej 14 roku życia. Niemiecki okupant, stosując przymus świadczenia niewolniczej pracy wykorzystywał ludność do różnych, ciężkich często ponad ludzkie siły robót. Jedną z form eksterminacyjnej polityki niemieckiego agresora wobec Polaków w czasie II wojny światowej, był wywóz ludności polskiej na roboty przymusowe do III Rzeszy, w której rozsiane były różne zakłady pracy przemysłowej.

[…]

Zapomniany Naród Herb
Historia Polski~Polish History

Zapomniany naród

Zapomniany Naród HerbPrawdopodobnie są najmniej znanym narodem zamieszkującym Europę. Ich państwa nie można nigdzie znaleźć, gdyż ono najzwyczajniej nie istnieje. Są najmniejszym narodem słowiańskim. Dokładniej przypatrując się mapie Niemiec, w części południowo-wschodniej, tam, gdzie spotykają się granice trzech państw: Niemiec, Polski i Czech, można dostrzec nazwę regionu: die Lausitz. Tam właśnie mieszkają Serbowie Łużyccy.

Dramatyczne protesty sprzed kilku lat związane z próbami likwidacji serbołużyckich szkół przez władze Niemiec zwróciły uwagę także Polaków na ten maleńki naród żyjący pośród Niemców. I chociaż zainteresowanie sprawami Serbów Łużyckich (zwanych także Łużyczanami, Serbołużyczanami – wszystkie nazwy są prawidłowe i stosowane zamiennie) nie jest imponujące, to trudno się temu dziwić. Wielu Polaków o istnieniu krewniaków za Nysą Łużycką dowiedziało się pierwszy raz i to zupełnie przypadkowo, utożsamiając te terytoria mechanicznie z Niemcami.

[…]

Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

Don’t chuck “busia” into the dumpster!

Often without knowing it, we come face to face with history, our own ancestral annals, when an elderly family member goes on to his or her reward. In addition to the property left behind by loved ones such as homes, furnishings and cars, they often leave a legacy of family souvenirs, keepsakes and mementoes. To some this may be little more than useless clutter, a bunch of junk to be dumped or incinerated as soon as possible. However, before that happens, one thing should be considered. Our ancestor must have considered these things valuable and priceless if he or she decided to hang on to them all these years. Doesn’t their wanton destruction amount to chucking “busia” (granny) into the dumpster?

[…]

Port w Gdyni
Historia Polski~Polish History

Port w Trójmieście – Historia Gdyni

Port w GdyniPierwsze zapiski historyczne dotyczące Gdyni, datują się od początku XIII wieku. Dzięki cennym wykopaliskom w samej Gdyni i w jej okolicy, istnieją dowody przedhistorycznej przeszłości osady, sięgającej młodszej epoki kamiennej. Od wczesnych lat epoki nowożytnej, osadę gdyńską zamieszkiwały ludy słowiańskie, z których wywodzą się późniejsi Kaszubi, czyli pierwsi mieszkańcy Gdyni.

W początkach wieków średnich, do Gdańska dochodził szlak handlowy wiodący z południowych regionów Polski, będący słynnym szlakiem jantarowym, którego przedłużenie wiodło przez Oliwę, Sopot, Gdynię oraz Puck.

[…]

Dwór Szlachecki
Historia Polski~Polish History

Z dziejów naszych – Pamięć o tych, co odeszli

Dwór SzlacheckiW małej, świętokrzyskiej miejscowości o dźwięcznej nazwie Tokarnia, znajduje się skansen domów mieszkalnych z przełomu osiemnastego i dziewiętnastego wieku, który jest niemym świadkiem minionych dni, nie zawsze pomyślnych dla losu Polaka.

W tym skansenie, obok siebie znajdują się domy bogatych ludzi, których może mniej dotykały problemy związane z biedą i dręczącym ich niedostatkiem, a także są tam ubogie, wiejskie chaty, których mieszkańcy często nie mieli na przysłowiowy czarny chleb.
W miejscu tym, mimo że już nikt nie mieszka na każdym kroku zauważana jest nasza polska kultura, dzięki której nasza skąpana w polskiej krwi ojczyzna powróciła w początkach dwudziestego stulecia na mapę świata jako wolny kraj.

[…]

Wujek Wladek
Historia Polski~Polish History

Rozrachunki z przeszłością – W 68 rocznicę zbrodni katyńskiej

[caption id="attachment_26485" align="alignleft"]Wujek WladekWujek Władek – oficer II Oddziału Sztabu Generalnego WP i WiG-u – zginął w Katyniu w kwietniu 1940 r [/caption]Obecnie mamy do czynienia z problemem, zarysowującym się w stosunkach na linii emigracja – kraj, czy też inaczej kraj – emigracja, a który dotyczy nie tylko oceny współczesnej historii Polski, lecz także jej przekazu dla przyszłych pokoleń.

Historia Polski jest obecnie często traktowana jako element dezinformacji lub nawet walki politycznej. Znaczące grupy nacisku, wywodzące się często wprost z kręgów stalinowskich lub postpezetpeerowskich, próbują w sposób pełen ignorancji narzucić własną interpretację współczesnej historii Polski. Zrozumienie w pełni zdrady ludzi z PPR-PZPR, czy też różnych ich przybudówek łącznie z PAX-em, polegało na prześledzeniu dróg życiowych tych ludzi, którzy opowiedzieli się za zdradą Polski i przejściu na stronę Rosji Sowieckiej. Obecnie ważnym jest by prześledzić, z jakich kręgów wywodzą się dzisiejsi reprezentanci współczesnej Polski w szerokim tego słowa znaczeniu.

Wiadomo z artykułów prasowych, z jakimi kręgami mamy do czynienia, jeżeli chodzi o MSZ i nawet najlepsze zamiary ministra R. Sikorskiego nie zdołają temu zapobiec.

[…]

Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

Raporty Rotmistrza Pileckiego – wiedza więźniów o KL Auschwitz

Niniejszy artykuł jest skrótem przygotowanego do druku opracowania, krytykującego redukcję liczby ofiar KL Auschwitz do około miliona, dokonaną przez Muzeum Oświęcimskie w roku 1992 – przeciwstawioną Raportom Rotmistrza Witolda Pileckiego, organizatora wywiadu i ruchu oporu wśród polskich wojskowych w obozie. Rotmistrz raportował w roku 1945 o ok. 5 mln zamordowanych. Artykuł wskazuje, że przy braku należytej analizy, podważone zostały orzeczenia Wyroków Norymberskich, polskich Sądów i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Muzeum przyjęło, że spośród ponad 12 mln obywateli rozmaitych narodowości Rzeczpospolitej, utraconych w II Wojnie Światowej, tylko 2 mln Polaków utraciło życie obok zgładzonych ponad 3 mln Żydów mieszkających w Polsce przed 1939 r.. Analiza kilkuset publikacji wskazuje jednak na przedwczesne zamknięcie ustalenia faktycznej liczby ofiar obozu, przypieczętowującego niewiarę w zdolność polskich historyków i demografów do syntezy Polskiej Golgoty lat 1939-45.

[…]

Brak grafiki
Historia Polski~Polish History

A Different View on the Łomża Region in Poland

During the past few years many things have been written about Łomża Land; and not only praise but also quite controversial things as well. One may ask about the point of writing about this region ? The goal is not to add yet another publication to the list but to set the record straight, to show a different image of the region and the people who have inhabited it for centuries.

The Jedwabne area especially has become an object of special interest for historians, sociologists, politicians and moralists, and the positing of various claims, not always flattering to the inhabitants of that part of Poland. I asked myself the question: do I have the right to speak out about Jedwabne ? After all, all kinds of scholars and journalists , people hoping to “bake” their plans (including financial plans) on this fire, are not shy about expressing their views on this issue.

[…]