Artykuły~Articles

Reminiscencje postprocesowe

Prawda. A po jakiego grzyba? W USA w ciągu tylko ubiegłych kilkunastu lat, uwolniono z więzienia, skazanych wcześniej prawomocnym wyrokiem co najmniej kilkuset więźniów. Ludzi którzy popełnili jak się potem okazało domniemane przestępstwa kryminalne. Niektórzy […]

Artykuły~Articles

Thanksgiving -Święto Dziękczynienia 

Święto Dziękczynienia to świeto zbiorów, celebracja miłości Stwórcy, który obdarza obfitością plonów, podtrzymuje przy życiu, daje pokarm ciału.  Dzień ten co roku obchodzony jest uroczyście głównie w Stanach Zjednoczonych (czwarty czwartek listopada) i w Kanadzie (drugi poniedziałek […]

Historia Ameryki~American History

Walerian Sulakowski

By Bogdan Grzeloński

“To New York, Chicago, and San Francisco”- Polish American Biographies

[…]

Historia Ameryki~American History

Films: US Naval Reserve Midshipmen’s School, WWII

The University Archives, with the help of Northwestern’s Digital Collections department, presents digitzed versions of three short, color films on the US Naval Reserve Midshipmen’s School that was located at NU from 1940-1945.

 

[…]

Historia Ameryki~American History

W niewoli New Deal

Marcin Bonicki
Choć Franklin D. Roosevelt wygrał w 1932 roku wybory prezydenckie krytykując wzrost wydatków publicznych, podatków i zadłużenia to szybko wszedł w buty poprzednika i twórczo rozwinął jego etatystyczne pomysły.Podnosił podatki, wprowadzał subsydia, ograniczał produkcję rolną, zadłużył kraj, a u progu II wojny światowej i tak miał na sumieniu dwanaście milionów bezrobotnych.

[…]

Historia Ameryki~American History

My Naród…

Krystian Żelazny

Budząc się rano odruchowo spoglądam na datę jaka wyświetla się na pulpicie komórki, 17 września. Dla Polaków data znamienna, oznaczająca rocznicę klęski poniesionej w trakcie września ’39. Dzień zagłady narodu, wbicia nam przez Rosjan przysłowiowego noża w plecy. Jednak z drugiej strony dla Amerykanów jest ona zgoła inna, jest rocznicą powstania narodu, dniem wielkiego szczęścia i dumy.
Dokładnie 152 lata przed najazdem Armii Czerwonej na polska Litwę, Polesie, Podole w Filadelfii Ojcowie Założyciele spisali dokument, który stał się fundamentem współczesnej cywilizacji zachodniej. Konstytucja Amerykańska miała być gwarantem poszanowania takich wartości jak równość wobec prawa, czy wolność osobista. Cały tekst Ustawy Zasadniczej podporządkowano właśnie pod nie, co stanowiło wręcz rewolucję społęczną w dotychczasowym, feudalnym świecie.

[…]

Historia Ameryki~American History

HISTORICAL MARKER UNVEILED IN JAMESTOWN, VA

American Council for Polish Culture Convention
By Peter J.

On the afternoon of July 20, 2012, a group of officers and members of the American Council for Polish Culture (ACPC), accompanied by government officials, dignitaries and guests gathered on the roadside of Virginia Route 31 near the entrance to the site of the historic Jamestown Settlement.

[…]