sylwester
Polska Kuchnia Świąteczna~Polish Holiday Cuisine

Bigos polski

Na przyjęcie Sylwestrowe

Bigos, to potrawa staropolska, znana już w Średniowieczu. Żadne poważniejsze przyjęcie szlacheckie lub mieszczańskie nie mogło się obejść bez niego.

[…]

pastoralki
Tradycje~Traditions

Kolędy i pastorałki w polskiej kulturze

Aleksander Wietrzyk

 

W duchowym skarbcu każdego narodu obok klejnotów pierwszorzędnej wagi znajdują się zazwyczaj i kamienie mniejszego blasku, nie tak świetne, a jednak przez naród wysoko cenione. Podobnie w skarbcu kultury polskiej obok mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”, czy szopenowskich polonezów i mazurków królują i kolędy. Może nie są tak genialne i wspaniałe, lecz jednak dziwnie przez naród polski kochane i cenione, jako jeden z ważnych przejawów duszy narodowej.

[…]

Swieta
Eseje~Essays

Refleksje wokół świątecznego stołu

 

„(…) Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się” twierdził autor dzieła pt. „Fizjologia smaku” Brillat-Savarin (koniec XVIII w.). Stwierdzenie mądre i całkiem serio, ale brzmi ono trochę jak „memento mori”.

[…]

prezent gift
Eseje~Essays

Obdarowani życzliwością

Dar, prezent, niespodzianka mają kogoś ucieszyć, być rewanżem, albo nadzieją na taki. Polskie przysłowie mówi: Nie ten daje kto ma, tylko ten kto chce. Kto jest ważniejszy w tym sporze? Dawca czy odbiorca?

[…]

Thanksgiving
Tradycje~Traditions

My Thanksgiving at Tomasek’s

By Christopher A. Elliott

As a tradition celebrated throughout the United States, the feast of Thanksgiving holds a special place in the hearts of every proud American.

[…]