Swieta
Eseje~Essays

Refleksje wokół świątecznego stołu

 

„(…) Losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się” twierdził autor dzieła pt. „Fizjologia smaku” Brillat-Savarin (koniec XVIII w.). Stwierdzenie mądre i całkiem serio, ale brzmi ono trochę jak „memento mori”.

[…]

prezent gift
Eseje~Essays

Obdarowani życzliwością

Dar, prezent, niespodzianka mają kogoś ucieszyć, być rewanżem, albo nadzieją na taki. Polskie przysłowie mówi: Nie ten daje kto ma, tylko ten kto chce. Kto jest ważniejszy w tym sporze? Dawca czy odbiorca?

[…]

Thanksgiving
Tradycje~Traditions

My Thanksgiving at Tomasek’s

By Christopher A. Elliott

As a tradition celebrated throughout the United States, the feast of Thanksgiving holds a special place in the hearts of every proud American.

[…]

Niesienie Krzyza
Wielkanoc ~ Easter

Misterium Paschalne

Niesienie KrzyzaCzyli sztuka pasyjna o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu  Jezusa Chrystusa.
…”Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 16, 21).

5-tego  kwietnia br. w Niedzielę Palmową  w  Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy 5835 W. Irving Park Rd., Chicago, wierni, dzieci młodzież z Jezuickiego Ośrodka oraz członkowie  amatorskiego Teatru „ Rzepicha”, a także poeci z Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II, przygotowali wzruszający
i pełen refleksji dramat Męki Pańskiej w kilku aktach.

[…]