baranek
Wielkanoc ~ Easter

THE EASTER: Do Something Polish!

by Robert Strybel
Our former Correspondent

 

    Whether you are on the organizing committee in charge of Easter festivities at your Polish-American parish, club, school or lodge, or are simply preparing family holidays at home, why not consider making our beautiful, time-honored traditions a part of your regular Easter routine.

[…]

Droga
Wielkanoc ~ Easter

Pamiątka drogi krzyżowej

Pamięcią wstecz

 

Kiedy rozpoczyna się czas przygotowań do największych świąt chrześcijańskich, nie można zapomnieć o wartościach, jakie niesie ze sobą rozpamiętywanie drogi krzyżowej Pana Jezusa.

[…]

Niesienie Krzyza
Wielkanoc ~ Easter

Misterium Paschalne

Niesienie KrzyzaCzyli sztuka pasyjna o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu  Jezusa Chrystusa.
…”Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 16, 21).

5-tego  kwietnia br. w Niedzielę Palmową  w  Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jezuickim Ośrodku Milenijnym, przy 5835 W. Irving Park Rd., Chicago, wierni, dzieci młodzież z Jezuickiego Ośrodka oraz członkowie  amatorskiego Teatru „ Rzepicha”, a także poeci z Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II, przygotowali wzruszający
i pełen refleksji dramat Męki Pańskiej w kilku aktach.

[…]

Baranek Swiecony
Wielkanoc ~ Easter

Swięcone – Polish Easter feast

Baranek SwieconyBy Rob Strybel
Our former Warsaw Correspondent Correspondent

Polish Americans sometimes wonder whether it should be called Easter breakfast, brunch, lunch or dinner, but in Polish it is simply Swiecone — the sacred things, the delicacies that have been blessed by a priest on Holy Saturday and grace the family’s Easter table. The one thing that never changes is that these culinary delights are the first food sampled after coming home from mass on Easter morning. The 40-day Lenten fast is officially broken with the sharing of blessed Easter eggs.

[…]

Baranek
Wielkanoc ~ Easter

Obrzędy wielkanocne

Staropolskie obyczaje

BaranekKościół katolicki wraz z chrześcijanami tegoż wyznania, bardzo uroczyście obchodzi święta wielkanocne. Podniosłe obrzędy związane z tym wielkim świętem, rozpoczynają się już w Niedzielę Palmową, która jest wprowadzeniem nas w nastrój wszelkich tajemnic Wielkiego Tygodnia.

Zanim bowiem wnikniemy za pośrednictwem liturgii związanej z czasem ostatnich trzech dni Wielkiego Tygodnia, w tajemnicę grzechu ludzkiego, za który poniósł śmierć krzyżową Syn Boga, należy zwrócić baczną uwagę na tryumfalny wjazd Pana Jezusa do miasta Jeruzalem. Do tego miasta Chrystus wjeżdżał na osiołku jako Król Pokoju, by dać świadectwo wszystkim tam zgromadzonym ludziom o Królestwie Bożym. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza 21, 8 „Wielki tłum rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki palmowe i słali je na drodze“.

[…]

Kawalia
Wielkanoc ~ Easter

Polskie świętowanie

KawaliaPrzebiśniegi i bazie, zapach ziemi po zimowym przebudzeniu mają w sobie coś wyjątkowego, szara codzienność dnia przybiera nowe barwy, stając się początkiem oczekiwania na coś nowego, lepszego.

 

Wiosna w polskiej kulturze to również zgodnie z tradycją czas oczekiwania na radosne świętowanie, którego kulminacją jest Wielkanoc. Zwyczaje świąteczne, tak rygorystycznie niegdyś przestrzegane, dziś pomału odchodzą w niepamięć, tym bardziej cenne stają się wspomnienia przechowywane w pamięci najstarszych mieszkańców wsi.
[…]