Ekonomia~Economy

Polskie korzenie atutem!

Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nowa, prowadzona w calosci w jezyku angielskim, specjalnosc w ramach studiów licencjackich: Finance and International Investment.

[…]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

Batalia o unijne pieniądze – Jaki budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020?

Opinia dra Jerzego Kwiecińskiego, ministra rozwoju regionalnego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Polityka spójności to skuteczny instrument przeciwdziałający kryzysowi i spowolnieniu gospodarczemu. Przykład Polski i wielu innych krajów unijnych pokazuje, że polityka spójności może być skuteczna i efektywna. Tę skuteczność powinno się dalej zwiększać i jest to możliwe. Obok polityki wspierającej pogrążone w kryzysie kraje południa Europy, na które zostały skierowane setki miliardów euro pomocy, konieczne są także skuteczne unijne instrumenty pobudzające wzrost gospodarczy poprzez inwestycje i tworzenie miejsc pracy.

[…]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

„Kiedy masz tylko młotek, każdy problem wydaje się być gwoździem?”

Istnieje przysłowie amerykańskie mówiące, że „Kiedy masz tylko młotek, wówczas każdy problem wydaje się być gwoździem, ”Czyli że w tak w USA jak i w innych krajach każda decyzja państwowa opiera się wyłączne na posiadanych narzędziach politycznych oraz ekonomicznych. W państwach waluty euro Europejski Bank Centralny próbuje ograniczyć ryzyko związane z kursem wymienności, dzięki któremu oprocentowanie długoterminowych  bonów państwowych Włoch i Hiszpanii osiągnęło zbyt wysoki poziom co spowodowało spadek kursu oprocentowania krótkoterminowych bonów tychże państw, które jednocześnie forsują cała strefę euro do stworzenia fiskalnej unii pod grozą bankructwa.

[…]

Brak grafiki
Ekonomia~Economy

Ucieczka Od Dolara?

Iwo Cyprian Pogonowski

 

W świetle zamiarów ataku na Iran przez oś USA-Izrael można zaobserwować ucieczkę od dolara jako waluty rezerwowej. […]

Euro
Ekonomia~Economy

Przygotowania Na Śmierć Euro

Iwo Cyprian Pogonowski

Powrót do własnych walut państwowych przez państwa członkowskie strefy euro jest brany pod uwagę przez firmy inwestycyjne, które przygotowują się na tę ewentualność.

[…]