Euro
Polityka~Politics

Stanowisko SEA w sprawie tarczy antyrakietowej

EuroStowarzyszenie Euro-Atlantyckie (SEA) z niepokojem przyjęło pierwszą wypowiedź prezydenta Francji Sarkozy’ego w toku szczytu UE – Rosja wychodzącą naprzeciw stanowisku Moskwy w kwestii tarczy antyrakietowej. Wprawdzie Prezydent Sarkozy złagodził swoje oświadczenie po dwóch dniach, co powitać należy z zadowoleniem, to jednak pierwsze z nich sygnalizować może skłonność do praktyki szczególnie Polaków niepokojącej – prowadzenia dialogu i porozumień w strategicznych kwestiach bezpieczeństwa ponad naszymi głowami oraz naruszania zasady solidarności.


SEA pragnie przypomnieć, że przychylne spojrzenie Stowarzyszenia na lokalizację wyrzutni rakietowych „tarczy” w Polsce spowodowane jest trzema przesłankami:

– instalacje te wiążą nas ściślej, także „fizycznie” i materialnie z transatlantyckim systemem bezpieczeństwa i obrony, tj. USA i NATO; Sojusz Północno-Atlantycki na szczycie w Bukareszcie poparł rozwój tego systemu antyrakietowego;

[…]

Go and Vote
Polityka~Politics

O Prezydenckich Wyborach w USA

Jan Czekajewski

4. XI.2008 . Wybory.

Go and VoteMieszkając w USA od 40 lat mam więcej do stracenia niż Wy, drodzy złotówkowi krajanie, obawiający się zainstalowaniem czekoladowego komunisty w Białym Domu. Jestem Amerykaninem zamożnym, w górnym pułapie amerykańskich zarobków, a jednak, ja sam,  kiedyś zawzięty Republikanin,  głosowałem dziś na Obama. Mój wybór był głosem sprzeciwu i jedyną alternatywą. Wybór MacCain’a byłby kontynuacją dotychczasowej polityki G.W. Busha.

Tak zwane rządy konserwatywnych Republikanów i Neo-Konserwatystów wcale nie były konserwatywne. Wydawano obłędne sumy pieniędzy na obłędne wojny, których nie można wygrać. Zapożyczono się u Chińczyków i innych Azjatów do szczytu możliwości.

[…]

Sandra Froman
Polityka~Politics

Obama Promises Supreme Court That Will Destroy Second Amendment

By Sandy Froman

Sandra FromanSenator Barack Obama says he will respect gun owners, but campaign talk is cheap. What gun owners must know before they vote is that Obama promises to appoint a U.S. Supreme Court that will eradicate the Second Amendment from the Constitution.

On June 26, in the case District of Columbia v. Heller, the Supreme Court held in a split 5-4 decision that the Second Amendment secures a right to keep and bear arms for private citizens, and struck down the D.C. law that banned all handguns and readily-usable firearms, even in your own home.  

That decision turned on a single vote. The four liberal justices on the Supreme Court voted against the Second Amendment and to uphold the gun ban. They wrote that the Second Amendment confers no right whatsoever on private citizens, that Americans have no personal right to own guns of any sort, and the government can confiscate or ban them at will.

[…]

election
Polityka~Politics

Obama Vows Blood for the Bloodthirsty

By J. Matt Barber

electionIt’s a day like any other.  The kids are safe at school and you’re at work wishing you weren’t.  All is as it should be.  Then your cell phone rings.  On the other end is your twelve-year-old daughter’s junior high school guidance counselor.  Amid nervous hemming and hawing you detect that something’s horribly wrong.  Then the words, “I’m sorry, she didn’t make it.” 

At first it doesn’t register.  Then it clicks and your soul is pierced.  The room begins to spin and rapidly close in.  You sink deep and grab for something.  But nothing on this earth will hold you up.

Nightmare becomes reality as you learn that your little girl has just bled to death – alone and afraid – on a cold slab at the local Planned Parenthood clinic, the victim of a botched abortion.  She was driven there, unbeknownst to you, by the very guidance counselor to whom you speak.   

[…]

Izrael
Polityka~Politics

Gra o Izrael od Napoleona do Hitlera i Stalina

Iwo Cyprian Pogonowski

IzraelW 1807 roku Napoleon zwołał w paryskim Hotel de Wille „Wielki” Sanhedryn, starożytną władzę żydowską. Stało się to po raz pierwszy od czasów starożytności. Debaty trwały od 9go do 13go marca i orzeczono, że wyznawcy judaizmu mogą przestrzegać praw republiki bez sprzeniewierzania się Torze. Wówczas, po raz pierwszy we Francji, Żydzi otrzymali prawa obywateli Francji, po wiekach przykrych konsekwencji spowodowanych pojawieniem się przekładu łacińskiego Talmudu, prawie tysiąc lat wcześniej.

Natomiast w Polsce, już w 1764 roku, Żydzi odrzucili ofertę Sejmu Konwokacyjnego, który oferował im emancypację, w czasie jednoczesnej likwidacji autonomicznego sejmu żydowskiego w Lublinie, wówczas jedynej władzy ustawodawczej Żydów na całym świecie. Gminy żydowskie w Polsce, tak zwane „Kahały,” odtąd rządziły się na prawach Talmudu jak małe republiki.

Pierwsza formalna konstytucja dużego państwa w Europie została zatwierdzona w Polsce 3go maja, 1791 roku. Włączyła ona w prawa obywatelskie blisko milionowej „nacji szlacheckiej” mieszczan oraz w słabszej formie chłopów. Żydzi polscy odmówili przyjęcia nowych swobód i nadal woleli rządzić się prawami Talmudu. Natomiast rewolucyjne zmiany w sytuacji Żydów miały miejsce na Zachodzie.

[…]

Uzbek
Polityka~Politics

Strategiczne straty USA w Azji Centralnej

Iwo Cyprian Pogonowski

UzbekStrategiczne straty USA w Azji Centralnej są ewidentne w obliczu nowej geopolitycznej rzeczywistości po nieudanej prowokacji Gruzji przeciwko Osetii. Zaloty USA do krajów Azji Centralnych i ich rurociągów nie mają powodzenia, wręcz są odrzucane na korzyść Rosji, która obecnie wydaje się tym państwom ich najlepszym sprzymierzeńcem na polu energetyki.

Fakt, że Islandia, członek NATO, została pozostawiona bez pomocy ze strony wszystkich innych członków NATO i musiała zwrócić się dopiero o zbawienną pomoc do Rosji, też szkodzi prestiżowi i wiarogodności USA, jako niby opiekuńczemu sprzymierzeńcowi państw NATO. Przyczynia się to też do poważnych strategicznych strat USA w Azji Centralnej.

Hiobowe wieści z Nowego Jorku i Waszyngtonu są łagodzone tylko w stosunkach USA z Indiami, wobec których USA usunęły karne embargo za „nielegalne” zbrojenia nuklearne tak, że obecnie Indie mogą „legalnie” importować urządzenia elektrowni i paliwo nuklearne, z czego prawdopodobnie więcej skorzystają Francja i Rosja niż USA.

[…]

Brak grafiki
Polityka~Politics

N More Years!

by Gordon Prather

Four-score years ago our forefathers overwhelmingly elected Herbert Hoover to serve as President of the United States. He was inaugurated March 4, 1929, just in time to take the rap for not preventing the Wall Street crash of October 29, 1929, which according to the conventional wisdom, triggered the Great Depression.

Of course, it was a bum rap; under then current law, the President was essentially powerless to affect what did or did not happen on Wall Street.

[…]

You can't be president
Polityka~Politics

Ograniczenia w kandydowaniu na głowę państwa demokratycznego

You can't be presidentIwo Cyprian Pogonowski

Sprawa ustalania kandydatur w wyborach na głowę państwa w historii rozwoju rządów reprezentatywnych nasuwa porównanie między historią Polski i historią Stanów Zjednoczonych. Na podobieństwa historii Polski i historii USA zwrócił uwagę profesor Norman Davies w jego pracach o historii Polski.

Po raz pierwszy w historii Europy i prawdopodobnie w historii świata, miano prawo wybierać w wyborach powszechnych kandydata na głowę państwa i szefa władzy wykonawczej w 1569 roku. Miało to miejsce w Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej na podstawie Unii Lubelskiej proklamowanej jako początek „Rzeczypospolitej Dobrej Woli, Wolnych z Wolnymi i Równych z Równymi.” Wówczas każdy mężczyzna, z blisko milionowej „nacji szlacheckiej” miał prawo być kandydatem na głowę państwa w osobie króla.

[…]

Afganistan
Polityka~Politics

Powrót Historii

AfganistanPo zakończeniu zimnowojennej konfrontacji dwóch bloków polityczno-militarnych Francis Fukuyama wieńczył, że oto nadszedł koniec historii. Koniec historii rozumianej jako koniec konfliktów i napięć miedzy mocarstwami na arenie międzynarodowej. Po upadku muru berlińskiego miała zapanować era pokojowego współistnienia różnych podmiotów polityki międzynarodowej, ściśle ze sobą powiązanych globalnymi interesami ekonomicznymi. Niestety sierpień 2008 wyraźnie pokazał, że teza przedstawiona przez Fukuyamę choć piękna była bardzo idealistyczna. Rosyjska interwencja w Gruzji i zaostrzająca się wojna z talibami w Afganistanie wyraźnie pokazują, że parafrazując Fukuyamę możemy zacząć mówić o powrocie historii w stosunkach międzynarodowych.

Rosyjska interwencja w Gruzji, pomijając całe tło obecnego konfliktu bardzo wyraźnie pokazała jedną istotna rzecz. Pomimo idealistycznego podejścia demokracji zachodnich i przywiązania do prowadzenia polityki międzynarodowej opartej na wartościach, działania Rosji pokazały, że nie da się wyeliminować ze stosunków międzynarodowych czynnika siły w dążeniu do realizacji żywotnych interesów narodowych państwa.

[…]

Gruzja
Polityka~Politics

Profesor Anna Raźny o Gruzji i nie tylko, w „Radiu Maryja”

GruzjaRozpoczęta przez Gruzję wojna z separatystyczną Osetią Południową przekształciła się w regularną wojnę z Rosją, która trwa mimo ogłoszonego przez Tbilisi jednostronnego rozejmu. Ze względu na skomplikowane podłoże historyczne i polityczne wojna ta nabrała znaczenia nie tylko regionalnego, ale również światowego.

Znaczenie to wynika ze specyfiki Kaukazu żyjącego w obliczu niekończących się konfliktów narodowościowych i państwowych, a jednocześnie odgrywającego strategiczną rolę w kontroli azjatyckich złóż ropy i gazu, zwłaszcza ich transportu. W tym kontekście wojna w Osetii jest wojną Rosji przeciwko Gruzji reprezentującej od rewolucji róż interesy Stanów Zjednoczonych na tym obszarze. Jest wojną o wpływy na Kaukazie – utrzymanie rosyjskich i utrwalenie oraz poszerzenie amerykańskich. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został dobrze przygotowany do reprezentowania tych ostatnich w czasie swego długiego pobytu w USA i studiów, jakie tam odbył. Gdy kandydował na prezydenta, obiecywał reintegrację separatystycznych regionów z Gruzją. W 2004 roku przejął kontrolę nad Adżarią, w następnych latach stłumił separatystyczne dążenia Ormian w Dżawachetii, Azerów w Dolnej Kartli i Czeczenów w Pankisji. Poza kontrolą władz w Tbilisi pozostaje Osetia Południowa i Abchazja, które ogłosiły swą niepodległość, nieuznawaną przez społeczność międzynarodową.

[…]