Jubileusz 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 Warszawa, 5-7 grudnia 2014

W dniach 5-7 grudnia br. odbył się w Warszawie Jubileusz 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Organizatorem Jubileuszu była Naczelna Rada Lekarska w Warszawie. Zaplanowane zostały debaty i sesje poświęcone najważniejszym problemom w ochronie zdrowia po 1989 roku, jak i historycznym wydarzeniom związanym z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w wolnej Polsce. Wśród zaproszonych gości na poszczególne sesje tematyczne zaproszeni zostali m.in. wszyscy ministrowie zdrowia urzędujący w Polsce od 1989 roku, rzecznik Praw Obywatelskich, lekarze Posłowie i Senatorowie, przedstawiciele Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, szefowie niemieckiego, czeskiego i słowackiego samorządu lekarskiego, europejskie władze Światowej Federacji Dentystycznej, prezesi samorządów zaufania publicznego oraz szefowie polskich i zagranicznych towarzystw medycznych. W programie znalazły się m.in.: spotkanie z władzami Senatu RP w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, kolacja powitalna w restauracji Ale Gloria, sesja naukowo-historyczna w hotelu Sofitel Victoria, Msza św. w kościele Św. Krzyża poprzedzona występem chóru lekarskiego „Medicantus”, gala w Teatrze Narodowym z koncertem Janusza Radka, uroczysta kolacja w hotelu Sofitel Victoria oraz wycieczka po Warszawie ze zwiedzaniem muzeum im. F. Chopina.

W Senacie RP głos zabiera honorowy prezes ZLP, lekarz naczelny ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

Od lewej: prof. Marek Rudnicki, senator RP dr Stanisław Karczewski, senator RP dr Dorota Czudowska, dr Anna Lella, dr Bronisław Orawiec.

W jubileuszowych spotkaniach wzięli udział prezesi oraz przedstawiciele wszystkich organizacji światowych i międzynarodowych, do których należy Naczelna Rada Lekarska i z którymi samorząd lekarski w Polsce od wielu lat współpracuje. Gośćmi byli: Prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) Xavier Deau i Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) Otmar Kloiber, Prezes Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) Tin Chun Wong, Prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) Katrin Fjeldsted, Prezes Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO FDI) Philippe Rusca, Prezes Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) Wolfgang Doneus, reprezentanci Naczelnej Rady Lekarskiej we władzach międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych: Prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Romuald Krajewski, Prezes-Elekt Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO FDI) Anna Lella, były Prezydent w zarządzie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) Konstanty Radziwiłł.

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Senacie RP z wicemarszałkiem Senatu dr. Stanisławem Karczewskim.

 Współorganizatorzy tablicy pamiątkowej dr. Aleksandra Rytla w Bazylice Św. Krzyża. Od prawej: prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, honorowy prezes ZLP dr Bronisław Orawiec. Warszawa, 6 grudnia 2014 r.

Gośćmi uroczystości byli również lekarze z zaprzyjaźnionych z polskim samorządem izb lekarskich i dentystycznych: Prezes Czeskiej Izby Lekarskiej Milan Kubek, Prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Pawel Chrz, Prezes Niemieckiej Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej Peter Engel, Prezes Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Alvydas Šeikus, Wiceprezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Robert Houba, Wiceprezes Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Matus Ursiny, Wiceprezes Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Igor Moravcik, Sekretarz Generalny Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Jolita Baltusiene, Przewodniczący Departamentu ds. Międzynarodowych Niemieckiej Izby Lekarskiej Ramin Parsa-Parsi, Przewodniczący Komisji Kształcenia Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Gintaras Januzis, Przewodniczący Komisji Socjalnej Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Ramune Kiauniene.

Po Mszy św. oraz występie chóru lekarskiego. Od lewej: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, dr Hanna Zajączkiewicz – solistka operowa, dr Bronisław Orawiec. Bazylika Św. Krzyża w Warszawie. 6 grudnia 2014 r.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło reprezentantów polonii medycznej. Gośćmi byli: Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Chicago Marek Rudnicki, Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Lekarz Naczelny Związku Podhalan w Północnej Ameryce Bronisław Orawiec, Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago Kornelia Król oraz przedstawiciel Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Szwecji Janusz Kasina.

5 grudnia wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się w Senacie RP z przedstawicielami organizacji lekarskich z całego świata. W spotkaniu uczestniczyli goście z zagranicy, m. in.: Xavier Deau, Otmar Kloiber, Tin Chun Wong, Milan Kubek, Pawel Chrz, Robert Houba, Alvydas Šeikus, Ramune Kiauniene, Marek Rudnicki, Bronisław Orawiec, Kornelia Król, Janusz Kasina oraz z Polski: Romuald Krajewski, Anna Lella, Anna Spialek, Marek Stankiewicz, Kazimierz Bryndal i Halina Borgiel-Marek.

Zdjęcie pamiątkowe. Od lewej: prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, honorowy prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, wiceminister zdrowia RP dr Igor Radziewicz-Winnicki, prezes OIL w Krakowie prof. Andrzej Matyja

Od lewej: dr Jolanta Szczurko – członek prezydium NRL, dr Bronisław Orawiec – honorowy prezes ZLP, dr Kornelia Król – prezes ZLP.

.Bogaty program uroczystości Jubileuszowych, uwieńczony piękną Galą w Teatrze Narodowym, został znakomicie przygotowany pod każdym względem. Był to dla mnie wielki zaszczyt i honor uczestniczenia w tym doniosłym wydarzeniu, które było okazją do spotkania wielu liderów organizacji medycznych z całego świata, w tym wybitnych przedstawicieli polskich samorządów lekarskich oraz polityków zaangażowanych w sprawy zdrowotne naszego kraju. Miłe spotkania pozostaną na długo w mojej pamięci.

Naczelna Izba Lekarska historycznie (opubl. Milena Kruszewska, www.nil.org.pl/aktualnosci/jubileusz-xxv-lecia-samorzadu-lekarskiego):
Pierwsza polska organizacja samorządowa lekarzy – Collegium Medicorum Gedanensis – powstała na początku XVII w. w Gdańsku. Powołali ją lekarze w celu ograniczenia działalności znachorów i szarlatanów. Przed rokiem 1918 polski samorząd lekarski działał na terenie zaboru austriackiego i pruskiego. Po okresie niewoli, w odrodzonej Polsce w 1921 roku izby lekarskie powołano ustawą sejmową. W 1934 roku znowelizowano ustawę, a w 1938 roku powołano izby lekarsko-dentystyczne. Okupacja niemiecka, a po niej sowiecka, zdegradowały działalność samorządową kraju. W 1945 roku wznowiono działalność izb, ale poprzez wprowadzenie zarządców komisarycznych w 1946 roku przez ówczesny resort zdrowia, próba ta powiodła się w ograniczonym stopniu. W 1952 roku izby przestały istnieć. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów odrodził się 17 maja 1989 roku – w tym dniu uchwalono ustawę o izbach lekarskich. Przyczynili się do tego lekarze i lekarze dentyści z różnych środowisk opozycyjnych, naukowych, politycznych, w tym lekarze i lekarze dentyści ze związku zawodowego “Solidarność”, działacze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, lekarze-posłowie na Sejm RP. W 1991 roku NIL opracowała Kodeks Etyki Lekarskiej, poprawiony i uzupełniony w 2003 roku, który przedstawiany jest jako wzór kodeksu etyki lekarskiej w innych krajach europejskich.

Izby lekarskie zrzeszają obecnie niemal 182 tys. lekarzy i lekarzy dentystów z 23 Okręgowych Izb Lekarskich i Izby Wojskowej. Do głównych zadań NIL należy: ustanawianie zasad etyki lekarskiej, przyznawanie prawa wykonywania zawodu, sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu, zawieszanie prawa wykonywania zawodu przez okręgowe rady lekarskie, reprezentowanie i obrona interesów lekarzy, działalność szkoleniowa oraz informacyjna.
BO

Photo: M. Stankiewicz, M. Janikowski, B. Orawiec