Józef Piłsudski

Dla Naszej Niepodległej

W dniu 5 grudnia 1867 roku, w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski. To on zasłynął jako kreator naszej niepodległości i najwybitniejszy mąż stanu Polski. Jego zasługi polityczne do dziś stanowią solidny fundament naszego kraju.

Zmagania wielu pokoleń Polaków

Odzyskanie niepodległości naszego kraju w roku 1918, było efektem ogromnych wysiłków kilku pokoleń Polaków. Za architekta II Rzeczypospolitej uchodzi Józef Piłsudski, twórca Polskich Legionów i pierwszy Naczelnik Państwa.

Pochodzenie i rodzina

Józef Piłsudski pochodził z rodziny ziemiańskiej. W niej to pielęgnowano wartości patriotyczne. W tej właśnie rodzinie kultywowano tradycje niepodległościowe i historyczne, dotyczące kochanej Ojczyzny. W działalność polityczną zaangażował się jeszcze w czasach studiów w Charkowie, z których został wyrzucony za udział w protestach studenckich mających miejsce w 1885 roku. Już w dwa lata później Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku wymierzonym w obalenia cara Aleksandra III. Józef został zesłany na pięć lat katorżniczej pracy na Syberię. Po powrocie ze zsyłki, Piłsudski wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Jako jeden z przywódców tej właśnie partii, został ponownie aresztowany przez władze rosyjskie i trafił Cytadeli Warszawskiej.

I wojna światowa

W chwili wybuchu wojny, Piłsudski utworzył Legiony Polskie i oczywiście stanął na ich czele. Wraz z nimi wkroczył na ziemie zaboru rosyjskiego. Kiedy w roku 1917 władze austro-węgierskie zażądały od legionistów złożenia przysięgi na wierność monarchom zaborców Polski, jak nie trudno się domyśleć, Piłsudski odmówił złożenia przysięgi wraz ze swoimi legionistami. Piłsudskiego aresztowano i ponownie osadzono w więzieniu tym razem trafił on do twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku. Po klęsce Niemiec i zakończeniu wojny, zwolniony on został z więzienia i przybył do Warszawy. Tutaj Rada Regencyjna, ówczesna najwyższa władza państwowa na terenach Królestwa Polskiego okupowanego przez wojska państw centralnych, powierzyła mu naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję kierowania wyzwolonym państwem polskim. Wtedy utarło się mówić, że znów… Wybuchła Polska.

Do wyborów prezydenckich

Funkcję Naczelnika Państwa Polskiego, Piłsudski otrzymał oficjalnie w dniu 22 listopada 1918 roku. Sprawował ją do grudnia 1922 roku, kiedy to wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz. W latach 1919-1921 Piłsudski był zaangażowany w obronę odzyskanej przez Polskę niepodległości i jako wódz naczelny był zwycięzcą w walkach o granice Polski Niepodległej, w tym oczywiście w wojnie polsko-bolszewickiej.

Wilna

roku była jedną z największych i zarazem przełomowych bitew w naszej historii. Polskie zwycięstwo zatrzymało marsz bolszewickiej rewolucji na zachód Europy.

Rok 1923

W roku 1923, Józef Piłsudski wycofał się z czynnego życia politycznego, jednak nie zgadzając się na kierunek rozwoju sytuacji politycznej, już trzy lata później w maju 1926 roku na czele wiernych sobie oddziałów wkroczył ponownie do Warszawy i po trzydniowych walkach doprowadził do zmiany ówczesnych władz. Był to tak zwany przewrót majowy. W następnych latach sprawował on funkcję ministra spraw wojskowych i premiera rządu.

Rok 1935

Śmierć Józefa Piłsudskiego mająca miejsce w dniu 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród, a jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją, oddającą hołd twórcy Naszej Niepodległej. Ciało zostało pochowane na Wawelu, gdzie spoczywają najwybitniejsi Polacy. Serce zaś jego, zgodnie z testamentem umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki na cmentarzu na Rossie.

Foto: Dzieje.pl

Ewa Michałowska – Walkiewicz