Józef Mycielski

Józef Mycielski- Portret pędzla Józefa Simmlera obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

https://pl.wikipedia.org

Wspomnienie historyka i publicysty

Polish News wraz z Towarzystwem Patriotycznym Renesans ze Skarżyska- Kamiennej, została zaproszona do Tarnowa, gdzie do jednej z fontann wrzucaliśmy karty wspomnień. Na nich to, napisane były nazwiska tych wielkich Polaków, dla których najważniejszym był patriotyzm i oddanie dla sprawy naszej Ojczyzny. Jednym z takich osób był Józef Mycielski. O nim to powstały nasze wiersze, który przy tarnowskich fontannach recytowaliśmy.

 

NASZA OJCZYZNA

Mamy Ciebie wolną Polskę

dziś się Tobą wszyscy chlubią

lecz czy w tym życia ferworze

znowu ciebie gdzieś nie zgubią

tyle bitew, krwi rozlanej

i tyrani w ogniu gromu

to dla Ciebie ukochanej…

nie oddamy Cię nikomu

bo już Krzyżak Ciebie deptał

buciorami kopał swymi

bolszewicy co w Katyniu

imię Polaka splamili

lecz Cię Pani podźwignięto

lecz ujrzeli Ciebie znowu

i przed Tobą uklęknięto

Jesteś Wielka, wstałaś z grobu

Pomnik Ludwika Mycielskiego w Gębicach koło Pępowa https://pl.wikipedia.org

Kim był

Józef Mycielski herbu Dołęga, urodził się dnia 25 marca 1855 roku, zmarł zaś 13 kwietnia 1918 roku zasłynąwszy jako historyk i publicysta. Był synem Stanisława, właściciela dóbr Wydawy k. Ponieca i Marii z Turnów. W 1872 roku po ukończeniu we Wrocławiu szkoły realnej na uniwersytecie w Krakowie, studiował historię i literaturę, a w latach 1877-1879 również nauki rolnicze i ekonomię w Halle-Wittenberg. Zwiedził szereg krajów starego kontynentu. W Wielkiej Brytanii, nawiązał kontakty z tamtejszą emigracją polską, co zainspirowało go do działalności publicystycznej. Około roku 1880, po powrocie na stałe do kraju objął zarząd rodzinnego majątku. W 1885 roku, odziedziczył dobra Kobylepole i Spławie k. Poznania po swym stryjecznym dziadku Józefie, natomiast Wydawy odstąpił swemu bratu Janowi Kazimierzowi. Sam zamieszkał w Kobylempolu. Od roku 1880, uczestniczył w pracach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Współpracował przy projektowanym słowniku polskich nazw geograficznych z Wydziałem Filologicznym Akademii Umiejętności. Po załamaniu się prób ugody z Prusami, niejednokrotnie występował na łamach prasy lokalnej z krytyką polityki rządu pruskiego. Domagał się dla mniejszości polskiej tolerancji oraz przedstawiał kolejne etapy ograniczania nauczania języka polskiego, a także postulował w sprawie nauki religii w języku polskim. Uzyskał mandat poselski w wyborach do sejmu pruskiego w roku 1903, ale jego karierę parlamentarną uniemożliwiła choroba i od tego czasu nie brał żadnego udziału w życiu publicznym. Zmarł 13 kwietnia 1918 w Kobylempolu.

Towarzystwo Patriotyczne Renesans ze Skarżyska- Kamiennej, fontannę na rynku w Tarnowie, nazwało fontanną patriotów polskich.

Ewa Michałowska -Walkiewicz