Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w Wiśniowej

 

Polish News, świętuje Dzień Nauczyciela

Redakcja Polish News, miała okazję być zaproszona do Wisniowej, gdzie znajduje się pomieszczenie muzealne, poświęcone Hugonowi Kołłatajowi. Jak wiemy, był on wybitną postacią polskiego oświecenia.

W dawnym pałacyku

Placówka muzealna, mieści się w dawnym pałacu Kołłatajów, pochodzącym z I połowy osiemnastego stulecia. Placówka ta, posiada w swych zasobach liczne dokumenty i starodruki, związane z osobą i twórczością Hugona Kołłątaja. Są wśród nich wydania jego dzieł taich jak „Do Staniasłąwa Małachowksiego”, a także „Szkice o ideologach polskiego oświecenia” i „Stan oświecenia w Polsce”. Ponad to, wśród eksponatów znajdują się liczne wydania Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. 

Polish News w tym niezwykłym miejscu

Nasza redakcja wybrała się akurat do tego uroczego zakątka świętokrzyskiej ziemi, ponieważ Hugo Kołłataj, był jednym z założycieli Komisji Edukacji Narodowej. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca,, była centralnym organem władzy oświatowej powołanym w Polsce przez sejm rozbiorowy dnia 14 października 1773 roku, przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja ta, była namiastką pierwszego ministerstwa oświaty. Głównym inicjatorem powstania Komisji Edukacji Narodowej, był pijar Hugo Kołłątaj. Eksperci pod wodzą Hugona Kołłątaja, opracowali trzystopniowy model szkół podstawowych i średnich.

Rocznicowe spotkania przy muzyce

W dniu 14 października co roku, w naszym kraju organizowane są obchody celebrujące zawód nauczyciela. W Skarzysku- Kamiennej w roku bieżącym, grupa studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod nazwą „Perły z lamusa” swoim przepięknym jak zwykle spektaklem wokalno- tanecznym, uśwetniła ten szczególny dzień. Występ ten był pewnego rodzaju uhonorowaniem, emerytowanych nauczycieli, a także i tych, którzy podczas okupacji prowadzili tajne komplety nauczające.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]

Foto: Izba Pamięci Hugona Kołłątaja w Wiśniowej
http://www.muzeum.staszow.pl/