Independence Day Celebration

 W niedzielę, 8 listopada, Związek Harcerstwa Polskiego – Obwód Chicago zaprasza serdecznie na doroczne obchody Święta Niepodległości. 
 
O godzinie 10:30 rano, w kościele św. Trójcy, 1118 N. Noble, Chicago, zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i wszystkich, którzy o Jej wolność walczyli.  Po Mszy przejdziemy do Muzeum Polskiego w Ameryce, 984 N. Milwaukee Avenue, gdzie odbędzie się akademia z okolicznościowym programem artystycznym w której wezmą udział harcerze i górale z Fundacji Kultury Tatrzańskiej.
Obecnością swoją zaszczyci obchody dowódca polskiego kontyngentu przy Sztabie NATO w Norfolk, VA – płk. Grzegorz Barabieda.
Zapraszamy całą naszą harcerską rodzinę, przyjaciół i sympatyków, a szczególnie weteranów i kombatantów, których pragniemy w tym dniu uhonorować.
 
hm. Barbara Chałko
Przewodnicząca Obwodu ZHP
Symbol Polski Odrodzonej, detal, 1939 Kolekcja MPA | Symbol of Poland Reborn, detail, 1939 PMA Collection
 
1918-2015
Independence Day Celebration
 
The Polish Scouting Organization of Illinois (Związek Harcerstwa Polskiego – Obwód ZHP Chicago) will host its annual celebration of Poland’s Day of Independence, on Sunday, November 8, 2015.
 
Mass celebrating Poland and all those who fought for its freedom will be held at 10:30 a.m. at Holy Trinity Church (1118 N. Noble Avenue, Chicago, IL 60642). Immediately following, celebrations will continue at The Polish Museum of America (984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642), featuring an artistic program honoring Polish Independence Day presented by Polish Scouts along with a short cultural presentation by the Polish highlanders from the Tatra Mountains Cultural Foundation.
 
Col. Grzegorz Barabieda, Poland’s National Liaison Representative of the Allied Command Transformation (ACT), in Norfolk, Virginia, will be our special guest.
 
All scouts, family, friends, supporters, and especially veterans, whom we honor this day, are cordially invited to attend.
 
Hm. Barbara Chałko