Indeks Cen Mieszkań zatoczył koło

Indeks Cen Mieszkań zatoczył koło

Po 129 miesiącach wartość Indeksu Cen Mieszkań – wskaźnika trendu cenowego na polskim rynku mieszkaniowym publikowanego przez portal nieruchomości Morizon.pl – wróciła do punktu wyjścia. Od lipca 2013 roku, kiedy spadł do najniższego poziomu w historii (826,4 pkt.) odrobił 173,6 pkt. i ponownie osiągnął wartość bazową – 1000 pkt.


Lipiec był kolejnym z rzędu miesiącem nieprzerwanego wzrostu wartości Indeksu Cen Mieszkań. W porównaniu do czerwca br. wartość wskaźnika trendu cenowego na polskim rynku mieszkaniowym wzrosła o 6,3 pkt. i wynosi obecnie 1000 pkt.

W porównaniu z odczytem z lipca ub. roku wartość ICM wzrosła o 88,5 pkt., tj. aż o 9,7%.

Powrót wartości ICM do poziomu, od którego rozpoczęły się comiesięczne odczyty zajął 129 miesięcy. Jego aktualna wartość wynosi 1000 pkt, tj. wróciła do wartości bazowej z września 2007 roku.

Oznacza to, że po 6 latach spadków (przerwanych kilkumiesięcznym odbiciem) i trwającym już 5 lat okresie wzrostów nominalne ceny mieszkań w Polsce (czyli bez uwzględnienia inflacji) wróciły do poziomu notowanego blisko 11 lat temu.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) wyraża łączną wartość względną średnich cen ofertowych  mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w portalach Grupy Morizon (m. in.: Morizon.pl, Domy.pl, Oferty.net, Bezposrednie.com) obliczaną na podstawie średnich cen ofertowych w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice) ważoną liczbą mieszkańców tych miast. Bazową datą dla indeksu jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów.

Marcin Drogomirecki | Morizon.pl
„Serwis nieruchomości Morizon.pl”