II Konkurs Fotograficzny KONCERT

 

Sezon na wszelkiego rodzaje koncerty, te duże i małe, te z megagwiazdami i te kameralne dla koneserów, trwa cały rok, szczególne nasilenie ich trwania, z oczywistych względów, następuje w okresie letnim. Każdy z nich ma grono wiernych sympatyków, każdy to niepowtarzalne muzyczne wydarzenie i niesamowite przeżycia dla uczestników, ale też swoiste fotograficzne święto dla osób świadomie posługujących się aparatem fotograficznym.
 
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach www.dkboguszowice.pl i Teatr Ziemi Rybnickiej www.teatrziemirybnickiej.pl zapraszają wszystkich fotografujących (konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy) do udziału w II Konkursie Fotograficznym KONCERT.

Spotkania trzeciego stopnia – fot. Bogusława Harszczaruk-Kaczyńska – I Nagroda w I KF KONCERT w 2015 r
 
Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna koncertowej chwili, popularyzacja muzyki granej na żywo oraz ukazanie niesamowitych przeżyć towarzyszących koncertom.
 
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 18 września 2016 r.
na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 44-253 Rybnik, Plac  Pokoju 1.
Ocena jury nastąpi do 30.09.2016 r.
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 19.00.
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 30.11.2016 r.
 
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 fotografii.
Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca.
Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką jednakże ich format nie może być mniejszy niż 30 x 30 cm i nie większy niż 70 x 100 cm. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.
 
Organizator powoła jury, które zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród:
I nagroda  – o wartości 1500 zł,
II nagroda – o wartości 1000 zł,
III nagroda – o wartości 500 zł..
Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog wystawy.
 
Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.
Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: http://dkboguszowice.pl/dk2/konkursy
Wszelkie zapytania i uwagi odnośnie konkursu można zgłaszać jego komisarzowi:
Robert Pior: [email protected]  , tel. 32 4252016.

Muzyczne emocje – fot. Marcin Wilk – II Nagroda w I KF KONCERT w 2015 r.
 
Gorąco polecam i zapraszam,
Krzysztof Łapka
Promocja konkursu
www.dkchwalowice.pl
tel. 513064196